Panely nabídnou kolemjdoucím zpovědi matky, jejíž dcera propadla závislosti a tento příběh doplní doporučení a rady specialistů. K dispozici bude také právní rozbor této složité životní situace. Výstava jako doplněk protidrogové prevence má oslovit rodiče a dospívající mládež.

„Se záměrem a obsahem výstavy jsme byli seznámeni loni na podzim v rámci konference na Cvilíně. Prevence v takové formě je opravdu potřebná, takže tuto aktivitu velice vítáme. Dovedu si představit, že bude minimálně stejně efektivní jako loňský experiment s předraženým necertifikovaným vlakem.

Doufám, že takovou chybu již město opakovat nebude,“ uvedl Jiří Vlček, pracovník krnovského protidrogového K-centra Krystal Help.