V těchto dnech Město Krnov zahájilo opravu této lávky nad železniční tratí. Oprava se týká výměny dřevěných prvků: madel a pochůzných prken. Řemeslníci postupně nahrazují prkna, která jsou uhnilá nebo jinak poškozená, novými, z modřínu.

V době, kdy pracovníci budou na lávce pracovat, tedy v pracovní době, nebude možné po lávce přejít. V jiný čas bude lávka přístupná. Průběh a ukončení oprav bude záviset také na počasí.