Nahrazení vlaků autobusy přináší různé komplikace. Patří k nim i umístění provizorní zastávky, která na několik měsíců nahradila nádraží Krnov-Cvilín, ke křižovatce ulic Hlubčické, U Jatek a Tolstého. Chybí u ní zázemí a autobusy při vystupování a nastupování cestujících blokují dopravu.

Protože občané své připomínky k této výlukové zastávce adresovali městu, krnovský místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) zahájil jednání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) i s Českými dráhami (ČD). Navrhl přesunout provizorní výlukovou zastávku pro oba směry až k nádraží Krnov-Cvilín, kde mají cestující zázemí a autobusy nepřekáží automobilům. Aspoň to tak vidí laici.

„Pokud se tam před nádražím udělá dočasný zákaz parkování na točně, tak se tam autobusy vytočí," představil Brunclík svůj námět na zasedání zastupitelstva. České dráhy to ale vidí jinak. Nejde to z bezpečnostních důvodů.

PROČ TO NEJDE

„Zásadním a nejvýznamnějším důvodem, proč zastávka autobusů náhradní autobusové dopravy není umístěna před budovou nádraží Krnov-Cvilín, ale ve vzdálenosti 200 metrů, je bezpečnost cestujících při organizování náhradní autobusové dopravy," uvedl Miroslav Klich z ostravského regionálního obchodního centra ČD.

Problém je, že doprava v prostoru před nádražím totiž není organizována dopravním značením. Prostor před nádražím je navzdory točně velmi omezený a umožňoval by vytočení autobusu pouze v případě, že by se zde nenacházelo už žádné jiné vozidlo.

TŘI AUTOBUSY UŽ JSOU NA CVILÍNĚ MOC

„Dalším problémem je skutečnost, že náhradní autobusová doprava je ve většině spojů zajišťována více autobusy, převážně třemi, z toho jedním s přívěsným vozíkem na přepravu jízdních kol, ve špičkách dokonce až pěti autobusy v jednom směru. Pokud v prostoru před budovou nádraží zastaví tři autobusy a na zpevněnou plochu bez chodníků vystoupí současně větší počet cestujících, autobusy budou odjíždět mezi volně se pohybujícími chodci.

Jestliže do prostoru před nádražím najedou současně autobusy z obou směrů, nebude možné zajistit, aby stály na odlišných místech a cestující tak budou muset chodit od autobusu k autobusu a hledat ten správný pro svůj směr. Ani první autobus, který zde zastaví, nebude moci prostor opustit, dokud se řidič nepřesvědčí, že by mohl na zastávce zanechat nějakého cestujícího.

Všechny autobusy tedy budou stát po celou dobu, dokud se mezi nimi budou pohybovat jakékoliv osoby," pokračoval Miroslav Klich s tím, že takto by docházelo k významným zpožděním a cestující, kteří z Opavy pokračují do jiných míst, by nemuseli spoj stihnout.

V prostoru před nádražím se navíc často pohybují lidé s berlemi a na invalidních vozících z blízkého domu s pečovatelskou službou. Proto České dráhy variantu se zajížděním autobusů před nádraží odmítly.

Akceptovaly ale připomínku, že zastávky jsou umístěny nevhodně. Když dorazí tři autobusy, zasahují až do křižovatky a chodci tak nemohou využít přechodu pro chodce. „Označník zastávky ve směru do stanice Krnov byl proto přesunut přibližně o deset metrů dál od křižovatky s konstatováním, že prostor mezi přechodem pro chodce a označníkem je nyní již dostatečný.

Jsme si vědomi, že výluka má dočasné dopady na komfort námi poskytovaných služeb a zvýšený provoz autobusů náhradní autobusové dopravy může mít dopad i na občany v přilehlých oblastech. Bohužel tomuto se nelze vyhnout a přenesení problému „o dům dále" nebývá nejvhodnějším řešením, ba naopak může způsobit ještě větší komplikace," uzavřel Miroslav Kalich.