Na setkání ve středu dorazily téměř dva stovky lidí. Hned v úvodu vyšlo najevo, že lidé v obci jsou skutečné málo informovaní. Velká část z nich například netušila, že existuje bezplatná linka, kde se mohou dotazovat na záležitosti kolem plánované výstavby vodního díla.

„Infolinka funguje už dva měsíce a zaznamenali jsme na ní jen devět dotazů. Jeden hovor uskutečnil starosta obce, aby si ověřil, že funguje. Ostatní lidé, co volali, si stěžovali většinou na nedostatek informací,“ konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Pavel Schneider, který zároveň připomněl její číslo 800 222 008. „Na obec jsme dali snad stovku vizitek, ještě to prověříme,“ slíbil Schneider. Linka je v provozu od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin.

Zástupci společnosti, která bude přehradu stavět, lidem představili přibližný časový plán, podle něhož budou postupovat. Seznámili je také s postupy při výkupu nemovitostí. Podle vládního usnesení bude pro majetkové vypořádání v první fázi uvolněno 200 milionů korun. Majetkové vypořádání má být zahájeno už letos.

„Nemovitosti budou vykupovány od vlastníků, kteří prokáží vlastnická či jiná věcná práva k dotčeným nemovitostem ke dni 31. prosince 2007 a od těch, kteří doloží nabytí práv dědickým, rozvodovým či jiným obdobným soudním rozhodnutím po 31. prosinci 2007. Ostatním vlastníkům, kteří získají taková práva k dotčeným nemovitostem po tomto datu bude, za výkup nabídnuta cena v místě obvyklá, stanovená rovněž znaleckým posudkem,“ vysvětlil generální ředitel.

Lidé by měli peníze obdržet po podpisu kupní smlouvy a zápisu do katastru. Nemovitost budou mít možnost užívat po smluvenou dobu, například než si postaví nový dům. Obdobné zásady platí i pro podnikatele. Jim bude hrazen přesun technologií, případně ušlý zisk. Pokud nabídku vlastníci odmítnou, bude jejich majetek v rámci veřejného zájmu vyvlastněn. „K tomuto kroku bychom neradi přistupovali,“ podotkl Schneider.

Častý dotazem, který během středeční diskuze zazněl z úst lidí z Nových Heřminov, byla i plánovaná přeložka silnice z Krnova do Bruntálu. Ta by měla být podle současného orientačního harmonogramu dokončena v roce 2015. Měl by vést nad obcí po jižní straně. „Obec přišla s žádostí o řešení přeložky tunelem. Požadavek jsme vznesli na ředitelství silnic a dálnic, které připravuje varianty tohoto jižního spojení. Hned jak to bude na papíře, vyvoláme jednání mezi vámi, námi a ředitelstvím silnic a dálnic,“ odpověděl Schneider.

Vláda schválila malou variantu přehrady jako protipovodňovou ochranu 6 tisíc lidí letos v dubnu. Volila ze tří možností. Další dvě by znamenaly buď velkou nádrž, tím pádem úplný zánik Nových Heřminov, nebo nulovou variantu, která by obnášela větší monitoring, posílení krizových řízení a další opatření.

Ministerstvo životního prostředí slíbilo pomoci zajistit životaschopnost obce. Někteří obyvatelé Nových Heřminov rezignovali, jiní věří, že mají šanci rozhodnutí vlády ještě zvrátit. Příští týden se uskuteční referendum na základě kterého se rozhodne, zda bude obec dála bojovat, nebo bude vyjednávat o podmínkách.

Zuzana Pršalová