S tříletým projektem Bílé plus přišla v únoru Agrární komora ČR. Jeho cílem je zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u všech skupin české populace. V rámci projektu Bílé plus propagují přednosti mléka odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s výzkumem mléčných produktů nebo s výživovým poradenstvím.

Spotřeba mléka a mléčných výrobků od roku 1989 v dlouhodobém horizontu klesá a projekt Bílé plus se pokouší tento trend zastavit.

V září se do soutěže vyhlášené v rámci projektu přihlásila také třída 4.B ze Základní školy Město Albrechtice. Jako společné dílo celého kolektivu vznikala vize, jak by měla vypadat vysněná mléčná farma, na které by všichni spolužáci chtěli bydlet.

Přestože na soutěžním díle začali žáci pracovat na poslední chvíli, kdy jim do termínu odeslání soutěžního dílka zbývaly jen čtyři dny, o dobré nápady nebyla nouze. Některé děti fotily, jiné malovaly, další stříhaly a lepily. Motivace byla velká. Vítěznou třídu v této kategorii čeká výlet na farmu Seletice a finanční příspěvek na nákup školních pomůcek v hodnotě pět tisíc korun.

„Protože se naše mléčná farma líbila rodičům, upekla nám maminka paní Kadlíková ve spolupráci s paní Baronovou a paní Kurečkovou překvapení už v době, kdy jsme ještě neznali výsledky. S napětím jsme sledovali internetové stránky a čekali na vyhodnocení.

Sladkou odměnou ve formě dortové krávy to začalo a pětitisícovou odměnou skončilo. Vyhráli jsme první místo! Děti rozhodly, že peníze použijeme na školní výlet. Děkujeme všem, kteří nám drželi palce," pochlubila se vítězstvím svých žáků Ludmila Grčková, třídní učitelka 4.B.