Budova situovaná hned na horním okraji obce několikrát záhadným způsobem vyhořela. Turisty zde má vítat v budoucnu namísto hotelu bytový dům, který mají v plánu stavět vlastníci z pražské společnosti Nemi spol. s r.o.

Rozhodnutí vlastníka o výstavbě podporuje také radnice. „Snahy o znovuobnovení objektu jednoznačně vítáme, pokud budou splněna potřebná kritéria. Stavebníkovi by neměla činit žádné problémy,“ řekl starosta Karlovy Studánky Roman Reichl.

Do vzhledu stavby hodlají mluvit památkáři i životní prostředí. Ve spodní části objektu plánují vlastníci stání pro automobily. Pozemky související s Hubertusem patří právě obci, která na nich provozuje placené parkoviště.

„Je otázkou dalších jednání, zda firma případně koupí i parkoviště pod Hubertusem,“ konstatoval Roman Reichl. Vrbenský stavební úřad výstavbu firmě posvětil rozhodnutím o umístění stavby z 26. srpna. Žádost podali vlastníci na počátku července v zastoupení brněnským Projektovým ateliérem OHL ŽS, a.s.

Několikrát vyhořelá ruina by se v dohledné době měla stát atraktivním místem k bydlení. Hotel má nahradit novostavba s dvaatřiceti bytovými jednotkami, v podzemí mají vzniknout garáže. „Objekt bytového domu bude půdorysně kopírovat rozsah bývalého hotelu. Navrhovaná stavba je plně v souladu se záměry a cíli územního plánu obce Karlova Studánka,“ konstatuje rozhodnutí vrbenského úřadu.

Stavitelé musí ctít fakt, že obec prohlásilo v roce 2004 Ministerstvo kultury ČR památkovou zónou. Právě Hubertus býval urbanistickou a architektonickou dominantou na horním konci Karlovy Studánky. Vlastník musí zajistit práce tak, aby nenarušil chráněné lázeňské území a neponičil v prvním ochranném pásmu ložisko slatin a rašelin.

V okolí jsou dvě evropsky významné lokality, Praděd a Karlova Studánka, ale ty nemá výstavba nijak ohrozit. Nikdo z účastníků řízení, a to ani ze strany veřejnosti, proti stavbě nic nenamítl.