Při vysazení do přírody v okolí Slezské Harty měla všechna tři zvířata pod kůží voperovanou vysílačku. Ačkoli záchranný program narušily povodně, vydry u Slezské Harty už zůstaly. Obnovování vydří populace neboli reintrodukce pokračovalo i na dalších místech v povodí Moravy a Odry. Vydry začaly migrovat a množit se. Roku 2012 byla poprvé prokázána přítomnost vydry v Krnově.

PES LEŽÍCÍ NA LEDU?

Jak na člověka působí setkání s vydrou, si můžeme ukázat na případu, který se v Krnově odehrál 27. ledna. Ve služebně Městské policie Krnov ráno zvonil telefon. Svědek oznámil, že v řece Opavě mezi kamennými zdmi uvízl uvězněný pes, který je vysílený nebo zraněný, protože už jen bezvládně leží na ledu a sotva se hýbá.

„Ze psa se vyklubala zcela zdravá vydra ležící na ledu. Po vyrušení strážníky se hned schovala do vody. Jelikož v případě vydry se jedná o zvláště chráněného živočicha, byl její výskyt nahlášen jak pracovníkům odboru životního prostředí, tak vedoucímu střediska ekologické výchovy Martinu Bodešínskému,“ popsala událost mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

„Není to standardní, aby se vydra přes den takto ukazovala, ale v tomto úseku řeky Opavy se vydry běžně vyskytují,“ komentoval událost Martin Bodešínský, který byl u toho, když se poprvé podařilo prokázat výskyt vyder přímo v Krnově.

MRTVÁ VYDRA: ZDROJ POZNÁNÍ

Také v srpnu 2014 byl strážníkům nahlášen pes. Když přišli odklidit přejeté zvíře, bylo jasné, že to pes nebude. Proto přivolali Martina Bodešínského.

„Při nálezu uhynulé vydry tělo zmrazím, aby později odborníci mohli pitvou určit příčinu smrti a něco se o vydrách dozvěděli. Zajímá je například obsah těžkých kovů v tkáních vydry nebo jakou potravu preferují. Po určení pohlaví lze z biometrických měření a podle zubů odhadnout věk,“ komentoval Martin Bodešínský význam uhynulých vyder, které většinou zkoumají zoologové z Ústí nad Labem.

Výzkum vyder i dalších ohrožených druhů, jako tchořů, rysů a sokolů, u nás koordinuje společnost Alka Wildlife.

Odborníky například zajímá, jak významnou překážku při migraci vyder představuje krnovský jez. Nejen v Krnově, ale i v dalších městech totiž byly uhynulé vydry nalezeny i dost daleko od řeky.