Ve spolupráci s Dětským muzeem v Brně připravilo muzeum v Krnově novou expozici, která bude návštěvníkům přístupná až do konce července.

Interaktivní výstava obohatí novými vědomostmi hlavně děti, ale uspokojí i dospělého návštěvníka. „Výstava představuje naše stromy nejen jako rostlinné jedince či druhy, ale především jako domov pro četné množství dalších živých organismů,“ přiblížila novou expozici vedoucí muzea v Krnově Ivana Zajícová.

Výstava s úspěchem putuje po České republice a její způsob zpracování umožňuje vnímání například i zrakově postiženým. „Při jiných výstavách nabádáme děti, aby na exponáty nesahaly. Tentokrát je k tomu budeme přímo vybízet,“ dodala Ivana Zajícová.

Výstava vylíčí nejen svět stromů, ale také vodu, les a pole z různých úhlů pohledu, a navíc vtipně, v podobě panelových domů. Například simulovaný dům s popisným číslem čtyři znázorňuje vrba bílá. U opravdových vstupních dveří do stromu najdete panel se zvonky, samozřejmě označený štítky se jmény obyvatel.

Seznámíte se tak s velkým množstvím různorodých tvorů a dozvíte se, že svět stromů není jen svět sám pro sebe, ale navazuje na něj spousta druhů rostlin a živočichů, kteří jsou s ním neodlučitelně spojeni. Stromové sídliště oživují trojrozměrné exponáty jeho obyvatel, tedy hmyzu, ptáků nebo savců.

Menší organismy si pak můžete prohlédnout pod lupou či mikroskopem. U některých živočichů si můžete také poslechnout jejich hlasy. A aby toho nebylo málo, celou expozici ještě doplňují velkoformátové fotografie a řada her a poznávacích aktivit.

Dita Voznicová