Prvním rokem se rozhodlo vedení albrechtické školy otevřít nový nepovinný předmět Informatika a mediální výchova. „Záměrem výuky je navázat na činnost z předchozích let, kdy si žáci školy při výuce informatiky oblíbili práci s digitálními technologiemi. Většinu zájemců o tento předmět tvoří šesťáci,“ informoval Karel Knapp, ředitel školy.

Dle vedení školy je jedním z cílů výuky výchova malých kameramanů a fotografů, kteří se budou schopni v dalších letech podílet na natáčení krátkých dokumentů ze zajímavých školních akcí. Jelikož je hodina výuky příliš krátká, tak mohou děti pokračovat v činnosti v navazujícím kroužku.

Základní poznatky získávají všichni žáci společně v učebně informatiky, která je vybavena projekční technikou. Postupně se budou po skupinách přesouvat k samostatné činnosti do nově upravené střižny s výkonným počítačem, televizním přístrojem, mixážním pultíkem, mikrofonem a dalším zařízením.

„V letošním roce bude také rozšířena spolupráce s žáky, kteří navštěvují novinářský kroužek, čímž vznikne zázemí pro další rozvoj jeho aktivit nejen při vydávání školního časopisu Záškolák,“ dodal Karel Knapp.

Výsledky práce žáků – články, fotografie a krátké videodokumenty budou zveřejňovány na webu Základní školy Město Albrechtice.