Dotace přišly ve správný okamžik, kdy byli téměř všichni nájemníci vystěhováni, takže rekonstrukce mohla začít hned. Město Krnov se ucházelo o dotace na výstavbu sociálních nájemních bytů přes ministerstvo pro místní rozvoj. Na rekonstrukci dvou bytových domů na Staré ulici se podařilo získat téměř pětimilionovou dotaci. Rekonstrukce, která bude celkem stát jedenáct milionů korun, právě začala.

„Ve dvou sousedních domech vznikne do září příštího roku devět bytových jednotek, z toho čtyři budou bezbariérové. Budou sloužit osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb. Ty mohou vyplývat z jejich nepříznivé sociální situace ať už z hlediska věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová a upřesnila, že dotace na jednu bytovou jednotku činí 550 tisíc korun.

Na rekonstrukci opuštěných domů se zdemolovanými byty po problematických nájemnících se město dlouhodobě připravovalo. „Byty, které nájemníci postupně opouštěli, jsme dál už neobsazovali. Zbývajícím dvěma nájemníkům jsme poskytli náhradní bydlení. Dům byl tak před zahájením rekonstrukce zcela prázdný a stavební úpravy mohly začít ihned po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Tu jsme získali šťastnou shodou okolností coby náhradníci koncem léta,“ dodala Lenka Andršová.

Většinu bytů již město Krnov privatizovalo, ale v bytovém fondu, který si ponechá, jsou sociální byty důležitou složkou. Proto jsou zakotveny ve strategickém dokumentu Bytová politika města Krnova na léta 2009 až 2018. Podle něj musí město být schopno zajistit bydlení pro různé skupiny obyvatel včetně znevýhodněných.

Byty se sociálním aspektem nabízí Krnov v domech s pečovatelskou službou nebo v domovech pro seniory. Sociální ubytování nabízí v domě pro začínající rodiny a sociální bydlení v domech pořízených se státní dotací. Má také sociální bydlení přizpůsobené pohybovým možnostem uživatelů.

V současné době Krnov disponuje v domech na Albrechtické a Opavské ulici se 69 byty, které byly vybudovány se státní dotací jako sociální. Podmínkou pro získání nájmu v takovém bytě je omezený příjem žadatele. Ve čtrnácti bytech na Opavské ulici navrhují nájemníky organizace, které v oblasti Krnovska poskytují sociální služby.