Možná tazatelé osloví také vaši domácnost a nabídnou vám za váš čas, vstřícnost a pravdivé odpovědi finanční odměnu.

Mnozí starostové měst a obcí v našem regionu už dostalI dopis ředitele výzkumu Pavla Šimoníka z agentury STEM/MARK, kterým je žádá o pomoc při informování občanů. Připomíná, že si výzkum zadal Sociologický ústav Akademie věd ČR, pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze.

„Výzkumu se účastní domácnosti, které byly určeny náhodným výběrem z databáze Českého statistického úřadu. Mezi ně patří i některé domy či byty ve vaší obci. Jako odměnu za čas strávený dotazováním domácnosti dostanou odměnu ve výši 500 až 1100 korun.

Vzhledem ke snižující se ochotě obyvatel participovat i v prospěšných sociologických šetřeních by realizaci velmi pomohlo, kdyby vaše obec oznámila konání výzkumu krátkou zprávou a šetření podpořila i dalšími způsoby," stojí v dopise Pavla Šimoníka, který byl adresován krnovské radnici. Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v našem regionu do konce letošního října.

„Dotazování probíhá osobním rozhovorem se členy domácností. Dotazování trvá většinou jednu až dvě hodiny. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých domácností, ale nevztahují se konkrétně k vaší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují," ujistil starosty i občany Šimoník.

Příklady, co zjišťuje šetření

>> co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?

>> jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?

>> jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se potýkají?

>> potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

Kdo jsou tazatelé?

Vyškolení tazatelé jsou ze společnosti STEM/MARK. Výzkum je anonymní. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky.