Stále častěji všímaví občané upozorňují majitele psů na jejich povinnost uklízet metabolické výměty po svých miláčcích.

Své o tom ví majitelka psa z Krnova, kterou nahlásil na městskou policii všímavý občan z domu na náměstí Minoritů. „Uvedl, že tato žena odmítla po svému psu uklidit výkaly. Strážníci jednadvacetiletou chovatelku vyhledali a poučili ji, že znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a zanedbání povinnosti jejich úklidu je považováno za přestupek.

Pod dohledem strážníků žena exkrementy svého psa uklidila a slíbila, že se to již nebude opakovat," popsala mluvčí krnovské radnice Dita Círová, jak poučné bylo pro tuto mladou kynoložku setkání se strážníky městské policie.

Krnov má síť košů na psí výkaly

Za neuklizený exkrement může být držiteli psa uložena pokuta až do výše tisíc korun v blokovém řízení a až dvaceti tisíc korun při projednání v přestupkovém řízení. „Pro snadnější plnění této povinnosti je na území města Krnova rozmístěno více než sto košů na psí exkrementy.

Tyto koše mají zásobník na papírové pytlíky a jsou viditelně označené. Sáčky se psími výkaly lze také vyhodit do běžných odpadkových košů nebo kontejnerů a popelnic na směsný komunální odpad