Lidé, kteří mají povědomí o tradicích české myslivosti ví, že hony jsou pro myslivce vyvrcholením sezony. Při nich společně do lesa vyráží celá sdružení myslivců doplněna o honce a také o případné hosty z jiných spřátelených honiteb. Jde o společenskou záležitost, kdy se sejdou přátelé a hosté. Několikahodinová procházka v lese a lov samotný je jedním ze způsobů, jak snížit zejména počty samičí a mladé zvěře na únosné stavy.

V našem okrese se většinou konají hony na zvěř drobnou, k níž patří například zajíci či bažanti anebo na zvěř škodlivou myslivosti, za niž se pokládají lišky. Společné lovy na zvěř černou, divočáky se podle myslivecké mluvy nazývají naháňky. V horských oblastech jsou naháňky zaměřeny také na lov zvěře vysoké.

„Myslivosti se věnuji řadu let. Jsem přesvědčen o tom, že hon je společenskou událostí, při níž se všichni členové jednoho sdružení sejdou při společné vycházce lesem. Závěr několikahodinového setkání s přírodou vrcholí na myslivecké chatě, kde jsou připraveny pokrmy ze zvěřiny. Po uzamčení zbraní v trezorech se otevře nějaká dobrá láhev alkoholu a dlouze se diskutuje o myslivosti, přičemž to mnohdy zavání mysliveckou latinou,“ řekl myslivec Lukáš Peška.

Při závěrečném posezení se vyhlásí král honu, někdy se koná pasování na myslivce či lovce určité kategorie zvěře. Jindy se o zábavu i poučení postará takzvaný myslivecký soud, který určí trest provinilci za drobné prohřešky v oblasti myslivecké etiky či tradic. Na některých honech je připravena pro účastníky také tombola.

Oproti minulosti se na honech daleko více kontroluje přítomnost alkoholu v dechu myslivců. Myslivci mají i dnes pevně stanovený druh zvěře, kterou můžou lovit. Pokud dojde k porušení některých ustanovení zákona o myslivosti, tak jim hrozí pokuta a i možnost odebrání loveckého lístku a při závažných deliktech mohou přijít i o zbrojní průkaz skupiny C. Kvůli zvýšení bezpečnosti chodí honci ve výrazném oblečení, případně v reflexní vestě. Na území spravovaném Městským úřadem Krnov nedošlo v posledních letech ke střelnému zranění žádné osoby při honu. Je to způsobeno kladením velkého důrazu na bezpečnost a disciplinovanost všech účastníků společných lovů.

„V době honů a naháněk, které se konají většinou o víkendech, doporučujeme lidem vcházet do lesů minimálně. Pokud tak návštěvníci přírody učiní, měli by se pohybovat po značených turistických trasách a na sobě mít světlé či pestrobarevné oblečení, aby se předešlo možné tragédii,“ upozornil Tomáš Salvet, jenž má na starosti mysliveckou agendu na Krnovsku.