Práce na úpravě přejezdu se podařilo zkoordinovat s opravami, které probíhají na železniční trati z Milotic nad Opavou do Vrbna pod Pradědem. Vše se tak stihne v jednom termínu, i přesto, že se jedná o dvě na sobě nezávislé stavební akce.

Železniční přejezd prošel opravou už v roce 2022, kdy se vyasfaltoval jeho povrch. Na původně plánované použití pryžových panelů však tedy nedošlo.

Železniční svršek této trati je ve vlastnictví dvou  společností, kterým patří i přilehlé pozemky, což celou situaci dost zkomplikovalo.

Vítání občánků ve Vrbně pod Pradědem.
Ve Vrbně přivítali nové občánky. Šest holčiček a sedm chlapečků

„Jedním vlastníkem je firma Energoaqua, která vlastní pozemky v bývalém Dřevokombinátu. Dalším vlastníkem je Biskupství ostravsko–opavské, přičemž druhá kolej vede na pozemek, který slouží jako manipulačně – expediční sklad dříví pro Biskupské lesy. Obě společnosti se měly před dvěma lety rovným dílem podílet na rekonstrukci přejezdu za využití pryžových panelů. Firma Energoaqua od investice nakonec ustoupila a odmítla realizovat svou část rekonstrukce železničního přejezdu s tím, že se možná železniční vlečka k jejím pozemkům zcela zruší,“ popsal letitou anabázi mluvčí vrbenské radnice Dalibor Otáhal.

Provést rekonstrukci za využití pryžových panelů jen u poloviny železničního přejezdu tak nemělo smysl. Biskupství ostravsko – opavské tedy provedlo alespoň povrchovou úpravu a vyasfaltování výtluků na přejezdu. Za své prostředky opravilo i tu část přejezdu, která je vlastnictvím firmy Energoaqua.

Radek nikdy nezapomene na setkání s hercem Pavlem Novým, kterého potkal v Karlově Studánce. Líbí se mu film S tebou mě baví svět.
Pomůžete? Radeček z Vrbna je závislý na mamince. Bez auta se neobejdou

Nyní po dvou letech došlo ke změně. Obě železniční vlečky zůstanou zachovány. Letos v lednu se Biskupství ostravsko – opavské s firmou Energoaqua dohodlo na opravě přejezdu podle původního plánu, tedy na rekonstrukci s využitím pryžových panelů. Práce provádí specializovaná firma.