Skončí ve Vrbně U3V?

První rok studia na U3V začal ve Vrbně pod Pradědem na podzim roku 2006. „Byli jsme jedni z prvních, kdo jsme zavedli studium pro naše seniory. Již od začátku bylo studium založeno na spolupráci se SU v Opavě. Tehdy prostřednictvím Vzdělávacího střediska v Krnově," řekla starostka Vrbna pod Pradědem. Ve městě se takto scházelo přes pětatřicet seniorů, kteří si během let vytvořili mezi sebou již velmi pevné vazby. Počáteční zájem o studium spojil cizí lidi a nyní, téměř po pěti letech, se z nich stali přátelé, kteří se stýkají i v soukromém životě.

„Jsme si vědomi, že i studium pro seniory U3V je vázáno na finanční prostředky. Myslím, že se všichni shodneme, určitě i posluchači kurzů, že z národních prostředků je nutno především financovat vzdělání pro všechny, kteří jej potřebují pro budoucnost," dodala Helena Kudelová. Studium na U3V je trošku něco jiného. Tady se nedá očekávat využití nabytých vědomostí pro další zaměstnání. Pro společnost je však důležité zajistit nabídku trávení volného času a rozšiřování si vědomostí i pro tuto cílovou skupinu.

„Velmi seniory obdivuji, že mají takovou vytrvalost a píli chodit pravidelně na přednášky a plnit zadané domácí úkoly během studia. Nyní hledáme cestu, jak U3V udržet, protože si uvědomujeme její význam," řekla za Slezskou univerzitu v Opavě její prorektorka pro studijní a sociální záležitosti Radmila Dluhošová.

Složitá jednání o studiu pokračují

Středisko Střecha vstoupilo do U3V jako spolupartner Krnova na základě jednoletého projektu města Krnov a Slezské univerzity. Následně pokračovala výuka, bez jakékoli smlouvy, dál. Slezská univerzita dál zajišťovala lektory a plně hradila realizaci. „Počátkem dubna jsme středisko Střecha informovali, že vzhledem k současné situaci ve financování vysokého školství a výraznému krácení rozpočtu, nemůžeme nadále ve financování U3V v jejich středisku pokračovat," řekla Radmila Dluhošová.

Od té doby se obě strany pokoušejí najít správné řešení situace. Slezská univerzita je ochotna středisku pomoci se zajištěním lektorů pro výuku seniorů. Ale za předpokladu, že budou veškeré náklady hrazeny ze strany střediska či spoluúčastí seniorů z vybraného administrativního poplatku.

„Pokud se podaří domluvit se střediskem Střecha případné podílení se na nákladech, může se opět otevřít možnost uzavření smlouvy a dalšího pokračování U3V ve Vrbně pod Pradědem," řekla Radmila Dluhošová.

Hledají náhradní programy vzdělání

Jednání o dalším osudu studia U3V nejsou jednoduchá. Je potřeba zvážit i finanční možnosti seniorů a výši jejich případné finanční spoluúčasti na studiu.

„Pro případ nezdaru jednání, máme v záloze nápad kolektivu našeho střediska Střechy pod vedením paní ředitelky Hany Janků nabídnout alespoň náhradní program vzdělávání. Jeho zajištění a rozsah by samozřejmě odpovídal možnostem této příspěvkové organizace města. Cílem je umožnit formou svépomoci vrbenským zájemcům v seniorském věku, aby se i nadále mohli scházet u smysluplné aktivity," doplnila Helena Kudelová.

Další variantou pro pokračování studia je možnost účastnit se připravované Virtuální univerzity 3. věku. Více informací najdou zájemci na www.e-senior.cz. Tento portál je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní důvody) nemohou účastnit výuky U3V presenční formou. Jedná se o moderní alternativu výuky s využitím nových komunikačních technologií a internetu.

ANNA DOHNALOVÁ