„Knihovna se v podstatě vrací k běžnému provozu tak, jak jej návštěvníci znali před uzavřením, a služby budou poskytovány v plném rozsahu,“ uvedl ředitel knihovny Jakub Mruz s tím, že při vstupu musí návštěvník provést dezinfekci rukou a nasadit roušku.

S uvedením krnovské knihovny do plného provozu příští týden už nebudou nadále vrácené knihy umisťovány do karantény. Budou jen bezprostředně po vrácení očištěny dezinfekcí a dány k dispozici čtenářům.

Pokud čtenáři chtějí, samozřejmě mohou vypůjčené knihy sami ponechat doma po dobu 48 hodit „odpočinout“, aby měli definitivní jistotu, že na nich nepřežívají mikroorganismy zanechané předchozím čtenářem.

Knihy už nemusí do karantény.Zdroj: Městská knihovna Krnov

Do knihovny není třeba spěchat, veškeré výpůjčky jsou prodlouženy do konce června a do této doby jsou pozastaveny také všechny upomínky.

Nadále platí, že Městská knihovna Krnov ruší všechny plánované kulturní a vzdělávací akce do konce června.