Krajský úřad Moravskoslezského kraje zřídil v každém okrese jedno takové volební stanoviště. V případě okresu Bruntál se stanoviště nachází v Bruntále u Střední odborné školy na adrese Krnovská 998/9.

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu v okrese Bruntál, nebo oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.

Novoroční výstup na Helfštýn.
Novoroční výstup na Helfštýn naváže na rekordní sezonu. Hrad otevře v sobotu

S sebou si volič vezme jek občanský průkaz, případně voličský průkaz, tak doklad o nařízené izolaci -karanténě.

Hlasovat u volebního stanoviště lze v době od 8 do 17 hodin, a to výlučně z vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti volič dostaví. Před uzavřením volebního stanoviště umožní komise hlasovat oprávněným voličům, kteří v 17 hodin čekají na hlasování před volebním stanovištěm. Z jednoho auta může hlasovat více oprávněných voličů.

Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání splnění podmínek úřední obálku označenou razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.