Na říjnovém zasedání zastupitelstva Města Albrechtic osm zastupitelů zvedlo ruku pro odvolání starosty. Na zasedání ve středu 22. listopadu už chtělo starostu Luďka Volka a s ním i celou radu odvolat deset zastupitelů. Chyběl jim ale rozhodující jedenáctý hlas.

Ve Městě Albrechticích panuje špatná nálada od chvíle, co se z městských lesů během kůrovcové kalamity ztratilo na 700 kubíků obecního dřeva a firma Wood Source nedokázala včas podle smlouvy zaplatit za odebrané dřevo.

Poslední kapkou bylo, když policie objasnila mechanismus, jakým se tři roky ztrácely peníze z městské pokladny. Byly vykázané jako mzdy a odměny za práci na jména třiceti skutečných bývalých pracovníků, kteří o ničem nevěděli.

Prokázané manko v pokladně je 1,2 milionu.

Přestože policie došla k závěru, že starosta ani nikdo z vedoucích pracovníků nenese za tuto událost trestní zodpovědnost, bývalému starostovi Ivo Vykopalovi (ODS) takový závěr nestačil.

„Případ je třeba posuzovat ve dvou rovinách. Trestní odpovědnost ať si dělá policie. To, že policie někoho nestíhá, ale ještě není důkazem, že je všechno v pořádku. Máme přece kromě trestní také kázeňskou zodpovědnost,“ uvedl Ivo Vykopal na říjnovém zastupitelstvu s tím, že kromě trestního zákoníku máme i organizační řád, zákoník práce, hmotnou zodpovědnost, etický kodex a podobné normy.

„Na úřadě má každý vedoucí své podřízené a pokud k něčemu dojde, nese zodpovědnost za zanedbání kontrolní činnosti. Zatím jsem neslyšel jediné slovo sebereflexe, že by na úřadě byla nedostatečná kontrola. Neříkejte, že člověk ve vedoucí funkci neví, co se na úřadě děje, že se vše odehrávalo živelně,“ vysvětlil Vykopal zastupitelům, jak dospěl k podezření, že došlo k selhání kontrol.

„Možná tu zodpovědnost vyvodil sám pan tajemník Vavera, který, jak už víte, opustil úřad a skončil. Co se stalo, je dopodrobna popsané v závěrech policie. Kdo má zájem, přijďte si to na úřad přečíst,“ reagoval starosta Volek na vystoupení Ivo Vykopala s tím, že závěry policie kvůli citlivým osobním údajům nelze projednávat veřejně.

Opozičním zastupitelům takové vysvětlení nestačilo a navrhli odvolat starostu i všechny radní, kromě místostarosty Martina Špalka.

Opoziční zastupitel Jan Metzl současně přednesl návrh, jak sestavit novou radu, ve které bude zastoupeno celé politické spektrum.

„Předkládám návrh na nové vedení do konce volebního období s cílem zajistit přehledné a zodpovědné vedení našeho města s péčí řádného hospodáře. Návrh na odvolání starosty pana Volka podávám z důvodu špatného hospodaření, zatajování informací a ztrátu důvěry,“ přednesl svůj návrh Metzl s tím, že jako novou starostku doporučuje Janu Murovou za ANO.

Měl připravené i záložní varianty třeba pro případ, že by se dosavadní místostarosta Martin Špalek z KSČM chtěl ucházet o post starosty.

Jediné, co návrhu opozičních zastupitelů chybělo, byl zajištěný rozhodující jedenáctý hlas.