V sobotu ze zde koná tradiční akce pro cyklisty i pro pěší turisty s názvem Bílý kámen. Nenechají si ji ujít například krnovští skauti, kteří v sobotu vyrazí na cyklistický výlet na Libavou.

Libavá je zážitek

Petr Ondruška z Krnova před pár lety zorganizoval výpravu do vojenského prostoru Libavá a odnesl si z exkurze velmi silné zážitky, takže všem patriotům, turistům i cyklistům doporučuje podniknout takový mimořádný výlet.

„Nebyla to tak oficiální akce jako Bílý kámen, spíš jsme se partyzánsky domluvili se zájemci z Krnova, Bruntálu a Opavy, že pojedeme do Libavé společně na exkurzi v několika autech. Průvodce nám dělal lesník pan Machala, který napsal kroniku Libavska. Provázel nás po vojenských lesích, kde pracoval celý život a bylo to moc poučné a spontánní vyprávění," zavzpomínal Petr Ondruška z Krnova na své zážitky z návštěvy vojenského prostoru Libavá.

„Utkvěla mi z toho v paměti hlavně návštěva v kostele Dobrá voda, jehož stav je tristní. Jak už to chodí v každém vojenském prostoru, vojáci čmárali po zdech svá čísla a vzkazy domů. Vojenský život je trochu jiný než církevní, a navíc na Libavé sloužili i kluci ze stepí někde na východě, kteří k památkám nemají už vůbec žádný vztah," prozradil Ondruška své dojmy.

.

Akce Bílý kámen

Každoročně příležitost k návštěvě zakázaných míst v rámci akce Bílý kámen využijí v závislosti na počasí stovky až tisíce lidí.

Podle zakladatele této akce Jaroslava Koše jde organizátorům o poznávání zajímavých míst vojenského prostoru Libavá, které jsou jinak celoročně uzavřená a nepřístupná. Poprvé se sem turisté podívali v roce 1994.

Pěší i cykloturisté si mohou při návštěvě vojenského prostoru vybrat ze 140 kilometrů tras. Vjezd do jinak nepřístupných prostor se otevře také pro motoristy. Navštívit mohou například skalisko Bílý kámen, podle kterého je akce pojmenovaná, navštívit zámeček Bores nebo vyjet na generálskou pozorovatelnu střelnice. V samotném městě Libavá je k vidění odsvěcený libavský kostel, větrný mlýn či památník černých baronů, neboli útvarů Pomocných technických praporů známých pod zkratkou PTP.

Přísný režim

Návštěvníci při vstupu do vojenského prostoru musejí dodržet několik zásad. Každý musí mít u sebe občanský průkaz nebo pas.

Na vstupním stanovišti obdrží mapu s vyznačenými komunikacemi, po kterých se může pohybovat. Vojenský prostor všichni musejí opustit do 16 hodin. Cyklisté musí mít na hlavě helmu. Pořadatelé letos pro zájemce připravili řadu novinek, patří mezi ně například fotografická soutěž o nejzdařilejší fotozáběry.

Z důvodu bezpečnosti je nařízením přednosty autobusům i vozidlům pořadatelů na území vojenského újezdu Libavá omezena rychlost na maximálně 30 kilometrů. Důvodem je velké množství zimního posypu, který se po dlouhé zimě nepodaří ze všech komunikací včas odklidit," uvádějí pořadatelé na stránkách www.akcebilykamen.cz.

Organizátoři doporučují si předem prostudovat mapu, ve které jsou zahrnuty nejen komunikace jednorázově povolené v rámci akce Bílý kámen, ale i celoročně otevřené cyklostezky vedoucí po okrajových částech vojenského území. Vstup do těchto prostor je většinou povolen jen v sobotu, neděli a ve svátky, přesto otevírá cyklistům zajímavou možnost poznání krásných zákoutí Oderských vrchů.

.

Vojenský prostor

Vstupy do vojenského újezdu jsou povoleny:
1. od obce Mrsklesy
2. od Velkého Újezdu a Daskabátu
3. 200 metrů severně od Kozlova směrem k prameni Odry
4. od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou
5. ve Městě Libavá od Domašova
6. v Nových Oldřůvkách nad Budišovem
7. v Kovářově od Potštátu
8. ze Zeleného kříže nad Kozlovem

Na těchto vstupních stanovištích obdrží účastníci po předložení průkazu totožnosti a zaplacení poplatku 30 korun dokumentaci a pokyny potřené k absolvování akce. Děti do deseti let mají vstup zdarma. Účastníci jsou povinni na celém území vojenského újezdu prokázat svou totožnost vojenským orgánům, Vojenské policii, Policii ČR i lesní stráži Vojenských lesů.

Vzhledem k rozsáhlosti vojenského újezdu se doporučuje mít náhradní díly, lékárničku a mobilní telefon. Pořadatelé budou označeni jmenovkami „Bílý kámen".

Z povolených tras se nesmí odbočit ani nakrátko k různým objektům či zbořeniskům, protože může dojít ke kontaktu s nevybuchlou municí či k úrazu. Opuštění povolených tras je trestáno pokutou, zakázané komunikace jsou pod kontrolou Armády ČR, policie a lesní správy.

V celém vojenském újezdu je vydán zákaz rozdělávání ohně a táboření. Občerstvovací stanice jsou na parkovišti pod Strážnou na odbočce k Bílému kameni, u zámečku Bores, na pozorovatelně Velká Střelná, na řadě míst ve Městě Libavá i u kostela ve Staré Vodě. Možnost občerstvení je i na Zeleném kříži, v restauraci „U Rudolfa" v Mrsklesích a v hotelu Akademie v Hrubé Vodě.