O soubory městských vodovodních potrubí, jejich údržbu, rekonstrukci a opravy poruch se tak bude nyní starat ve své režii právě firma VaK Bruntál. Za vložení majetku ve formě vodovodních sítí do firmy VaK Bruntál získají obě města rozhodovací pravomoci ve společnosti ve výši šedesáti procent.

Bruntálští se po schválení valnou hromadou společnosti VaK Bruntál stali společně s Rýmařovskými nadpolovičními akcionáři společnosti VaK Bruntál.

„Ano. Rýmařov rovněž usnesení na vklad infrastrukturního majetku vodovodu města do společnosti VaK Bruntál schválil. I kvůli zachování dodávek pitné vody za přijatelnou cenu, jednotnou pro všechny obce, kterým VaK Bruntál vodu dodává," řekl na zasedání bruntálských zastupitelů Petr Klouda, rýmařovský starosta a zároveň místopředseda představenstva společnosti VaK Bruntál.

Změny mají přinést lepší správcovství vodovodních řadů a dalších zařízení, která slouží k dodávkám pitné vody. Města mají také zájem na tom, aby se vyhnuly možným spekulacím s akciemi. Proto zastupitelé hlasovali pro podmínku, že prodej podílů jednotlivých obcí jako akcionářů bude možný pouze se souhlasem osmdesáti pěti procent podílu akcionářů.

Nebo pouze mezi těmi obcemi, které již akcionáři společnosti VaK Bruntál jsou. Zastupitelé dále hlasovali pro to, aby podíl členů představenstva společnosti odpovídal podílu majetku akcionářů.

Tento podíl bude vložen až po pravomocném zrušení všech exekucí na společnost VaK Bruntál. O restrikci se postarali ziskuchtivci okolo pochybné společnosti FOCUS-METAL s. r. o., již se podvodem snažili vymámit miliony korun ze společnosti VaK Bruntál. Tvrdili, že z jejich pozemku 
v Bruntále měly VaK Bruntál finanční prospěch ve výši 63 milionů korun.

Na pozemku totiž stojí vodojem společnosti VaK Bruntál a společnost FOCUS-METAL chtěla velmi vysoké nájemné. „Vodojem je nevyužívaný a jako nepotřebný jej naše společnost chce nechat zbourat," potvrdil ředitel VaK Bruntál Jaroslav Jouza.

Soud podvod společnosti FOCUS-METAL s. r. o. nakonec odhalil. Čtyři osoby okolo společnosti pravomocně trestal šesti- a více než sedmiletým vězením. Dva ze spekulantů jsou již dokonce podle informací rýmařovského starosty Kloudy za mřížemi.

V Bruntále bylo hlasování 
o vložení majetku poměrně jednoznačné – pro se vyslovilo dvaadvacet z přítomných čtyřiadvaceti zastupitelů, dva byli proti.

Města se zavázala navyšovat majetek

„Proč se má navyšovat majetek společnosti VaK Bruntál?" ptal se během zasedání v úterý 15. dubna bruntálský zastupitel Jan Balog (VV).

Opověděl mu starosta Petr Rys. „Město Bruntál deklarovalo při založení společnosti VaK Bruntál, že bude majetek této společnosti navyšovat," řekl bruntálský starosta Petr Rys (BRUNTÁL 2010). Dodal, že doposud to nebylo možné kvůli soudním sporům se společností FOCUS-METAL s. r. o.

„Vklad byl proto pozastaven," vysvětlil starosta Rys. Podotkl, že vkladem majetku zastupitelé rozhodli o lepší realizaci výkonu akcionářských práv. A také zabránili možnému prodeji majetku dalším subjektům kromě akcionářů společnosti VaK Bruntál. „Jaké budou termíny změnu podílu hlasovacího práva ve společnosti?" tázal se zastupitel Pavel Bačgoň (KSČM).

„Předpokládáme to na nejbližší valné hromadě 29. května," odpověděl ředitel VaK Bruntál Jaroslav Jouza.

Na valné hromadě se mají kvůli změnám v akcionářské struktuře také změnit stanovy. Předseda představenstva a dozorčí rady je volen zvolen z jejich členů. „Tyto změny by měly přijít nejlépe po podzimních komunálních volbách, až bude známo nové vedení radnic a obcí," podotkl ředitel Jouza. Než zastupitelé v Bruntále návrh na vklad majetku schválili, dlouho debatovali.

„Přikročme konečně k hlasování, jinak budeme o vodě debatovat, stejně jako Palestinci s Izraelci, dalších dva tisíce let," vyzval kolegy zastupitel František Cáb (KSČM). Podobné úvahy na vklad majetku do společnosti VaK Bruntál jako v Bruntále a v Rýmařově panují i v dalších obcích, kde provozují vodovod bruntálští vodohospodáři. Nakonec se zastupitelé ke vkladu postavili téměř jednomyslně, když z přítomných čtyřiadvaceti nehlasovali pro vložení pouze dva.

Představenstvo společnosti VaK Bruntál

Štěpán Kovář (předseda představenstva), Petr Klouda (místopředseda představenstva), Václav Mores (člen představenstva), Stanislav Moškoř (člen představenstva), Stanislav Navrátil (člen představenstva)

Dozorčí rada společnosti VaK Bruntál

Jiří Zláma (předseda dozorčí rady), Salome Sýkorová (místopředsedkyně dozorčí rady), Jaroslav Kala (člen dozorčí rady), Bohumír Kamenec (člen dozorčí rady), Ivo Koláček (člen dozorčí rady), Bedřich Buťák (člen dozorčí rady), Václav Vojtíšek (člen dozorčí rady), Ondřej Holub (člen dozorčí rady), Pavel Kopeček (člen dozorčí rady)

(pozn.: představenstvo a dozorčí radu společnosti jmenuje valná hromada)

Hodnota vloženého majetku měst>> Bruntál 53 490 000 korun
>> Rýmařov 50 000 000 korun

Obce, jimž dodává vodu společnost VaK BruntálSpolečnost VaK Bruntál a. s. provozuje vodovodní řad v obcích Andělská Hora, Bruntál, Břidličná, Dolní Moravice, Horní Benešov, Huzová, Horní Město, Horní Životice, Leskovec nad Moravicí, Lichnov, Malá Morávka, Moravskoslezský Kočov, Milotice nad Opavou, Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Rýmařov, Ryžoviště, Sovinec, Staré Heřminovy, Staré Město, Stará Ves, Světlá Hora, Široká Niva, Václavov, Velká Štáhle a Zátor.

Dále dodává vodu do obcí Nové Heřminovy, Malá Štáhle, Sosnová, Svobodné Heřmanice a Bratříkovice, kde je rozvodný řad provozován jinými subjekty.

zdroj: VaK Bruntál a. s.