Odběratele od 1. ledna 2010 potkalo zdražení vodného o dvě koruny za kubický metr. „Mírné navýšení ceny vodného je nezbytným prvním krokem k tomu, abychom si v Krnově vytvořili finanční prostředky nutné k zahájení oprav zastaralých vodovodních řadů, které jsou již na hranici životnosti. Nejzranitelnějším potrubím je hlavní zásobovací řad z oceli, který vede od vodojemu Bezručův vrch až k ulici 9. května,“ popsala důvody zdražení ředitelka KVAK Eva Šindelářová.

Vodné se zvyšuje po sedmi letech

Zdražení vody o dvě koruny za kubík vytvoří takový objem finančních prostředků, který pokryje zhruba šestinu nákladů na opravy ocelového potrubí. KVAK už má plány na rekonstrukci zastaralých vodovodních řadů připravené, ale hlavní problém je v tom, že se na takové investiční akce nevztahují žádné dotační tituly.

„Vše musíme hradit z vlastních prostředků společnosti KVAK, takže i do budoucna je nutné počítat se zvyšováním vodného i stočného. K poslednímu zvýšení ceny vodného došlo v roce 2002 a celých sedm let se nám dařilo, i přes výrazný nárůst cen energií, materiálu a dalších položek, tuto cenu udržet. Krnov dlouho vodu nezdražoval na rozdíl od ostatních dodavatelů, u nichž cena vodného stoupala každoročně. Pro srovnání: cena vody v Krnově se díky tomu pohybuje zhruba na polovině průměrné ceny v České republice,“ dodala Eva Šindelářová, která jménem KVAK slibuje všem odběratelům, že se i nadále bude snažit udržet v Krnově cenu na nízké úrovni.

Po zdražení je voda v Krnově dál levná

Navzdory zdražení vodného a zvýšení DPH zaplatí krnovští odběratelé za kubík vody v ro〜ce 2010 jen 34,40 Kč. Průměrná cena vodného a stočného s DPH byla v České republice podle statistických údajů už v roce 2008 celých 53,63 Kč za kubík. Největší provozovatel vodovodní a kanalizační sítě, Severomoravské vodovody a kanalizace, oznámil, že pro rok 2010 byla schválena celková cena vodného a stočného 57,90 Kč/m³.

Bohužel už nelze dál odkládat nutné opravy ani rozsáhlejší rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů, které jsou na mnoha místech už na konci své životnosti. „Musíme myslet i do budoucnosti, aby se nám v Krnově dařilo zachovat téměř bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Ve srovnání s ostatními dodavateli chceme být levnější, nikoliv ale za každou cenu,“ shrnula situaci za kolektiv zaměstnanců KVAK ředitelka Eva Šindelářová.

PŘEHLED VÝVOJE CEN VODNÉHO A STOČNÉHO V KRNOVĚ

Rok Vodné (cena bez DPH/m³)
2001 11,60
2002 15,00
2003 15,00
2004 15,00
2005 15,00
2006 15,00
2007 15,00
2008 15,00
2009 15,00
2010 17,00
Rok Stočné (cena bez DPH/m³)
2001 10,50
2002 10,50
2003 10,50
2004 11,30
2005 11,30
2006 11,80
2007 13,50
2008 14,30
2009 14,30
2010 14,30
Rok Cena celkem (cena bez DPH/m³)
2001 22,10
2002 25,50
2003 25,50
2004 26,30
2005 26,30
2006 26,80
2007 28,50
2008 27,30
2009 27,30 (31,94 s DPH 9 %)
2010 31,30 (34,43 s DPH 10 %)