Nachází se na místě zvaném Náměstíčko pod Masarykovou stezkou a jedná se vlastně o výtvarně a architektonicky řešenou soustavu dřevěných korýtek, kterými po zapumpování protéká voda z obecní studny.

Svůj počátek má Vodoteč už v únoru 2015, kdy obec vypsala výběrové řízení na její podobu a zhotovení. Výběrovou komisi tvořili výtvarníci a architekti, přičemž domácí výtvarnou scénu zastupovala Iveta Albrechtová Dučáková. Ze zaslaných návrhů nakonec získalo nejvíce bodů dílo Lukáše Gavlovského.

Dokončit dílo se podařilo koncem jara minulého roku, ale radovat se z něj mohli dospělí a děti jenom krátce. Vlivem mimořádného sucha totiž začátkem loňského léta vyschla obecní studna. Obec proto zvažovala možnosti, jak tento problém vyřešit.

„Měli jsme z toho trochu těžkou hlavu a z několika návrhů jsme se nakonec rozhodli pro napojení studny na obecní vodovod," vysvětlila starostka Jana Helekalová. Tato změna si navíc vyžádala zanedbatelné náklady napojení studny na vodovod zajistila obec vlastními silami a voda z vodovodu přijde za rok nanejvýš na dvě stě korun.

„Vybudování vodoteče nás navíc nic nestálo. Zpracovali jsme projekt a veškeré náklady jsme uhradili z dotace Státního zemědělského a intervenčního fondu," dodala starostka Helekalová.

Ladislav Olejníček