„Bruntálští vodní záchranáři ani mimo sezonu neodpočívají, intenzivně se věnujeme výcviku na bazéně, zdravotnické přípravě a všestrannému zdokonalování a v neposlední řadě sháníme finance na provoz,“ řekl Miloslav Střelec, předseda bruntálské Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Také je třeba udržovat a opravovat techniku a vybavení.

Vodní záchranáři se vydali i za školáky na bruntálský Petrin. Ve zdejší základní škole se žáci 5. až 9. tříd aktivně připravovali na dopravní soutěž, jejíž součástí jsou také základní zásady poskytnutí první pomoci.

Seminář vedli záchranáři z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Bruntál, Dan Šiška, který je současně záchranář Záchranné zdravotnické služby Bruntál, Mirka Kroupová a Josef Kočnar.

„Děti se prakticky seznámily se zásadami poskytnutí první pomoci především u poruchy vědomí, při tepenném krvácení, při zásahu elektrickým proudem, při tonutí. Vyzkoušely si srdeční masáž, umělé dýchání, zotavovací polohu. V neposlední řadě byly poučeny o tom, že součástí záchrany člověka je také včasné volání na tísňovou linku 155,“ popsala přednášku Marie Galuszková ze Základní školy Petrin a poděkovala záchranářům za čas, který věnovali dětem.

„Ve svém volném čase nám poskytli cenné informace o první pomoci při záchraně lidského života,“ uvedla Marie Galuszková.