Významné poškození a ničení břehového porostu u Černého potoka v Bruntále má na svědomí v současnosti takzvané chřadnutí olší.

Chřadnutí olší kolem bruntálského Černého potoka není ojedinělé, v posledních letech postihuje i jiná místa v blízkosti vodních toků. Příčinou tohoto chřadnutí je relativně nová, přesto velmi rozšířená choroba, způsobená útočným zmutovaným druhem phytophthora alni.

„Tento parazit se šíří vodou a způsobuje významné poškození či dokonce kompletní destrukci břehového porostu. Napadené stromy odumírají, nebo jsou natolik poškozeny, že ztrácí svou stabilitu," prozradila Lucie Wágnerová z odboru správy majetku, kultury a rozvoje města z bruntálské radnice. Radnice se pustila do průzkumu dřevin.

Prověřují také kaštanovníky

Při kontrole dřevin nad městským parkem pracovníci odboru zjistili jeden z průvodních jevů napadení konkrétně druhem phytophthora alni. „Pro prokázání nákazy byl kontaktován Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělství, sekce rostlinolékařské inspekce, který odebral vzorky na výskyt karanténních škodlivých organismů na olši lepkavé," uvedla Lucie Wágnerová.

Zároveň město využilo přítomnosti odborníka z rostlinolékařské inspekce a nechalo prověřit výskyt dalšího škodlivého organismu, tentokrát na populaci kaštanovníku jedlého.

„Podle výsledků, které budou známy do měsíce, bude stanoven další postup ošetření či kácení napadených dřevin," dodala Wágnerová.