Ministerstva zemědělství a životního prostředí spustila informační kampaň o zániku vybraných platných povolení k odběru či vypouštění vod, přitom se ukázalo, že řada lidí má na svých pozemcích studny postavené načerno bez stavebního povolení a čerpá z nich vodu neoprávněně. Povinnost mít povolení k odběru podzemních a povrchových vod přitom není novinkou, platí více než padesát let. Ministr zemědělství Petr Gandalovič už veřejnosti vzkázal, že stát nechystá zpoplatnění odběrů pro domácnosti ani plošné kontroly na odběr vody. Ty budou spíše namátkové a zejména s nimi mohou počítat ti, kteří by nepovoleným odběrem mohli způsobit ve svém okolí škody.

Lidé se teď zajímají, co musí udělat, aby jejich studny, případně žumpy a septiky byly skutečně v pořádku a nemuseli se obávat případných sankcí, tedy pokut. Pod tlakem pracují lidé z odboru životního prostředí a zemědělství v Bruntále, ale také třeba na radnici ve Vrbně pod Pradědem – tam se na odbor výstavby a životního prostředí chodí informovat kvůli studnám a septikům denně až osm občanů. „Je to zajímavé, ale ze sta lidí, kteří se přijdou zeptat, co mají dělat, se to týká možná tak pěti procent,“ potvrzuje František Čermák, vedoucí odboru životního prostředí a regionálního rozvoje města Rýmařova.

Smyslem kampaně ministerstev podle něj není prvoplánovitě postihovat černé stavby na pozemcích, ale vyhovět zákonům v souladu s legislativou Evropské unie a dát na vědomí lidem, že některá stávající povolení k odběru zanikají a musí být prodloužena, nebo vydána nová povolení. „Někteří lidé třeba netuší, že pro odběr vody konví nebo kbelíkem z potoka, nebo z řeky povolení nepotřebují, ale už je musí mít, pokud k odběru použijí třeba čerpadlo,“ řekl Čermák.

V klidu mohou být lidé, kteří mají na svých pozemcích studny postavené do roku 1955 a také majitelé studní zkolaudovaných od roku 2002 a mající povolení k odběru vody. Ostatní mají čas podat si do 1. července letošního roku žádost na odběr vody a pokud jde o studnu psotavenou bez povolení a tedy nezkolaudovanou, napravit včas nedostatky.

Co pro to musí udělat, zjistí nejlépe na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz, nebo bezplatné telefonní lince 800 101 197, třetí možností je internetová poradna na elektronické adrese info@mze.cz. Pro stavbu studny je nutno získat stavební povolení vydané vodoprávním úřadem, jímž je odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu. Povolení je třeba mít dříve, než začnete studnu vrtat či kopat. Studnu vybudovanou bez povolení je možné povolit dodatečně, v rámci řízení o odstranění stavby. Povolení k odběru vody musí obsahovat údaje o množství čerpané vody v litrech za vteřinu, metrech kubických za měsíc a rok.

Ministr Gandalovič už dříve přislíbil, že jeho ministerstvo společně s ministerstvem životního prostředí vydají metodický pokyn pro vodoprávní úřady. „Přinese i určitou amnestii pro majitele studní postavených bez povolení. Vůči nim by vodoprávní úřady měly využít všechny důvody pro neuložení sankcí, až budou žádat o udělení povolení k odběru vod,“ uvedl Gandalovič.