Dramaticky vyhlížela situace například na průmyslové zóně. Přestože v pátek odpoledne se povodňová situace v Krnově zklidnila a hladiny řek klesají, voda na Hlubčické ulici nečekaně stoupala dál. Ve firmách Intext, Stavoremont a dalších, které se nachází v těchto místech, bylo kolem sedmdesáti centimetrů vody.V ohrožení byla také tamní mateřská škola, na kterou se valila voda ze sousedního pole. Hráz Petrova rybníka náporu vody odolala.

Město Krnov začalo už postupně odstraňovat škody na svém majetku způsobené lokálními záplavami. V pohotovosti jsou klempířské firmy, protože odbor správy majetku města registruje hodně případů zatékání do bytů a nebytových prostor střechou i přes okna, což způsobil silný boční vítr. Zatopena je také řada městských sklepů, například ve Flemmichově vile. Voda se do sklepů většinou dostala kanalizací.

„Pokud stejnou cestou neodteče, budou nasazena čerpadla. Po opadnutí vody bude proveden úklid bahna z místních komunikací, které byly pod vodou, jedná se především o vozovky v Chomýži a na Hlubčické ulici. Povodeň postihla samozřejmě i vodárenská zařízení. Čistírna odpadních vod je celá pod vodou, vyřazena z provozu byla již ve čtvrtek ve 20 hodin. Rovněž obě krnovská jímací území jsou zalita vodou. V Kostelci nebyly vrty v bezprostředním ohrožení, ale v jímacím území u úpravny Zlatá Opavice se voda dostala k jednomu z vrtů přes propustek v násypu bývalé železniční tratě. Pracovníkům Krnovských vodovodů a kanalizací se již podařilo propustek ucpat. Zásobování pitnou vodou není ohroženo,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Městský úřad Krnov nabízí občanům postiženým povodní elektrické kondenzační vysoušeče. Prozatím je k dispozici jen šest kusů, ale město již zajišťuje další. „Vysoušeče jsou ve skladu civilní ochrany na Vaškově ulici. Občané si je mohou vyzvednout po dohodě s paní Janou Valčišovou na telefonu 554 611 358,“ dodala Círová.