„Já jsem se dal na vojnu a nezaplatil. To jako starosta obce ale nemůžu radit lidem, rozhodnutí bylo jen na nich. Zatím je klid po pěšině,“ řekl Dušan Vavřík. Už v prosinci účet vrátil firmě zpět s tím, že BRVOS dodával vodu do obce do konce června 2005 a on jako odběratel všechna vyúčtování řádně uhradil. „Vaší povinností bylo vyúčtovat nedoplatky, popřípadě vrátit přeplatky při nejbližší možné fakturaci, nikoli tedy až téměř rok a půl po ukončení dodávek vody,“ uvedl tehdy v dopise s tím, že podle něj jsou ve vyúčtování zahrnuty neoprávněné náklady a nepřiměřený zisk.

Záhy se mu ozval právní zástupce firmy BRVOS, brněnský advokát Filip Horák, a vyzval jej k úhradě pohledávky do tří týdnů, jinak bude dluh vymáhat soudní cestou: „Vaše stanovisko o vyúčtování vodného není podle platných právních předpisů v žádném případě správné,“ uvedl advokát bez doložení faktů. Jen upozornil, že podáním žaloby Vavříkovi vzniknou další náklady jako soudní poplatek, odměna advokátovi a jiné náklady řízení. „Mám za vodu zaplatit necelých šest set korun. Není to moc, ale jde mi o princip,“ řekl Vavřík za sebe, jako občan.

Jiní ale raději přece jen zaplatili, pod pohrůžkou, že by je pár stokorun mohlo ve finále stát soudní tahanice a ještě poplatky v řádu tisícikorun. Zajímavé je, že BRVOS nabídl před časem obci úplatné postoupení pohledávek vůči odběratelům vody spočívající v právu na úhradu nedoplatku vodného. Šlo o to, že by obce převedly své obchodní podíly ve společnosti BRVOS na jedinou fyzickou osobu, Martinu Palečkovou z Brna, která podle obchodního rejstříku držela čtvrtinový podíl až do letošního února. Ten pak přešel firmě Tokelau Trade z Prahy. Dvanáctiny zůstaly Rýmařovu, Svobodným Heřmanicím, Kočovu, Bruntálu, Ryžovišti, Leskovci, Široké Nivě, Huzové a Miloticím. Podle jednatele BRVOS Zbyňka Cupáka zástupci měst a obcí nesouhlasili s fakturací za vyúčtování vodného už v roce 2005, když šlo o ceny za rok 2004.

„Otázka fakturace z vyúčtování za rok 2005 byla zařazena na jednání valné hromady řádně svolané na 22. červen 2006. Jednání se ale neuskutečnilo, především proto, že se nedostavili v potřebném počtu zástupci obcí a valná hromada nemohla o ničem jednat. Navíc nás pracovníci VaK Bruntál nevpustili do sídla naší společnosti, které mají obě společnosti na stejné adrese a o užívání sídla jsou vedeny soudní spory,“ uvedl Cupák s tím, že obce svá stanoviska k bodům jednání nedaly ani písemně. není to tedy on, kdo jednání o fakturaci tedy zmařil. BRVOS přišel o licenci na provozování vodovodů rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva zemědělství ČR v polovině roku 2005, rozsudek Městského soudu v Praze následně rozhodnutí zrušil. Dodavatelem vody se stal na čas SmVaK, dnes je to VaK Bruntál.