Za peníze z pokračování projektu Příběh lesů a lidí Rýmařovska obnovili ve Stránském dva již téměř zaniklé rybníky, vybudovali bylinnou zahradu, otužovací zónu a vyrobili makety technických staveb poháněných vodou. Postačilo 333 tisíc korun.

Projekt Občanského sdružení (OS) Stránské doplnila kniha rýmařovského historika Jiřího Karla se stejným názvem, Příběh lesů a lidí Rýmařovska. Když se do Stránského lidé vydají a přiloží ruku k dílu, dostanou ji jako odměnu za práci. Nebo si ji mohou koupit v rýmařovském muzeu. Za necelý rok se díky píli místních vybrané parcely ve Stránském proměnily k nepoznání. Otevření rybníčků se účastnili sponzoři, hosté, ale hlavně místní občané a chataři, kteří se účastnili brigád.

„Těch si občanské sdružení váží nejvíce, jelikož se vzdali mnoha volných víkendů a podíleli se na podobě obce. Právě proto pásku přestřihli všichni účastníci brigád najednou. Tedy ti kteří si doma nezapomněli nůžky,“ řekla místopředsedkyně OS Stránské Vladimíra Křenková, která přítomné seznámila s průběhem projektu. Po promluvě Jiřího Karla o knize Příběh lesů a lidí Rýmařovska už se šlo do bylinné zahrady. Počasí příliš nepřálo, ale to nikomu nevadilo.

Spolek Tuc zahrál návštěvníkům pohádku

„Projekt není soustředěn na jedno místo a tak po asi padesáti metrech návštěvníci vstoupili do otužovací zóny, kde je čekaly nejrůznější překážky z přírodních materiálů. Třeba chodníček z různých kamínků, nebo schůdky ze kmenu stromů,“ pokračovala Vladimíra Křenková. Překážky jsou očíslovány, a jak si na nich zacvičit napovídají veršované texty. Třeba: Vyzuj botky přejdi chodníček, vzpomeň si jak chodil tvůj dědeček, nebo Ať už je ti deset nebo pět, přeskakuj z kamene na kámen a zase zpět.

Největší napětí se odehrálo při spuštění maket technických staveb. Vodní mlýn, katr a hamr na návštěvníky čekaly bez hnutí. Až když byli všichni návštěvníci na místě, spustil předseda OS Stránské Roman Křenek vodu z nově opraveného rybníku. Hráze se pomalu naplňovaly a atmosféra by se dala krájet.

„Pomalu se voda začala dotýkat kola na hamru, který je první stavbou a děti i dospělí napětím vykřikovali už, už se pohne,“ sdělila Křenková. Pohnulo se první kolo a zazněly údery kladívka na kovadlinku. Další se roztočil vodní mlýn a konečně i katr, který potřebuje nejvíce vody pro svůj pohon.

Při otevření rybníčků nechybělo ani divadlo místního spolku Pec. Pohádka Taneček přes dvě pekla byl pro herce zkouškou pekelným ohněm, jelikož šlo o vůbec první vystoupení tohoto spolku. „Diváci byli ohleduplní a občasné přebrebty je snad pobavily. Předem byli upozorněni, že nejde ani tak o umění, ale o zábavu. A to se povedlo, diváci odcházeli dobře naladěni, s úsměvem na tváři a slzami smíchu v očích,“ dodala Křenková.

Kdy k rybníčkům do Stránského
Makety vyrobil Jiří Vraj, jsou odpojovány z provozu večer ve 20 hodin a pouští se v návaznosti na počasí, pokud nehrozí velké deště, normální provoz je od 9 hodin. Rybníčky jsou volně přístupné a neplatí se žádné vstupné. V projektu šlo hlavně o to, aby se občané zapojili do dění ve své obci, a to se podařilo. Vytvořili něco, na co mohou být hrdí a co Stránské zase pozvedne. (ot)