Podhorská nemocnice získala pro své chirurgické oddělení novou laparoskopickou věž. „Díky nové laparoskopické věži se zkrátí lhůta k objednání na laparoskopickou operaci a zvýší se komfort pro operující. Podstatně se také zvýší bezpečnost pacientů při operacích," uvedl primář oddělení chirurgie Vladimír Romanov. Takové věže mají v nemocnici aktuálně hned dvě.

Primář vysvětlil, že laparoskopický zákrok podstupují nejčastěji pacienti s onemocněním břicha, zejména žlučníku, žaludku, tříselných kýl, slepého či tlustého střeva.

Zákrok je šetrnější

Pro pacienty znamená moderní přístroj šetrnější zákrok. Při laparoskopických operacích sledují lékaři své nástroje pouze na obrazovce, proto jsou tyto operace velmi závislé na kvalitě používané techniky.

Důležitý je proto co nejlepší obraz, který lékaři umožní dobrou orientaci. „U laparoskopických výkonů je klíčový přenos obrazu z operovaného místa. Nové zařízení je v tomto ohledu na světové úrovni, a to díky tříčipové HDTV kameře nebo xenonovému osvětlení," uvedl Romanov.

Laparoskopie navíc výrazně zkracuje dobu pobytu v nemocnici. Je méně bolestivá a rány se lépe hojí, takže umožňuje větší pooperační pohodu pacientům a rychlejší rekonvalescenci. Menší je i procento zánětlivých komplikací.