„Plánované vodní dílo Nové Heřminovy má vzniknout na řece Opavě. Jeho výstavbou by se část stávající silnice ocitla pod vodní hladinou. Proto je nutné vést tuto komunikaci v nové trase," říká komentář v úvodu videoprezentace. Přeložka je současně prezentována jako obchvat, který sníží imise v obydlených oblastech.

Rovněž je zde vysvětlen záměr jak realizaci osmikilometrového úseku rozdělit na dvě etapy.

Prezentace divákům neprozradí, jak konkrétně hodlá ŘSD provést přeložku silnice bez souhlasu Nových Heřminov. Pouze konstatuje, že stavba bude mít pro místní pozitivní přínos.

Kamera na záběrech z ptačí perspektivy ukazuje celou trasu od napojení Nových Heřminov na takzvaný obchvat. Přestaví most dlouhý 200 metrů přes Oborenský potok i 300 metrů dlouhý tunel pod kopcem Hříběcí. Ten končí poblíž železnice z Milotic do Vrbna a pak vede kolem kolejí do hlubokého zářezu.

Na konci je most pro šikmé křížení s tratí. Následuje další 200 metrů dlouhý most přes údolí Milotického potoka a silnici z Heřminov do Milotic. Dál má nová komunikace vést kolem trati Krnov - Bruntál a kolem vodní hladiny plánované přehrady. Následuje 370 metrů dlouhá estakáda přes údolí řeky Opavy do Zátoru, kde takzvaný obchvat končí.

První etapa povede ze Zátoru k přehradě. Komunikace bude zakončena provizorním napojením u obecního úřadu Nové Heřminovy. Druhá etapa z Heřminov na Bruntál má být realizována až v souvislosti s přehradou.

Komentovanou vizualizací Ředitelství silnic a dálnic názorně vysvětluje jak má vypadat nová silnice z Nových Heřminov do Zátoru, až tu současnou komunikaci zaplaví přehrada. Diváci se například dozví, že přeložka silnice má sloužit jako obchvat.

Přeložka odporuje územnímu plánu

Otázkou je, zda bylo správné rozhodnutí projekčně připravovat komplex dopravních a protipovodňových staveb za několik miliard korun, když tyto stavby nejsou zapracovány do územního plánu obce Nové Heřminovy. Protože platné referendum výstavbu heřminovské přehrady odmítlo, zatím není zřejmé, jak lze tyto stavby zapracovat do územního plánu Heřminov. Bez tohoto kroku jen těžko získají stavební povolení.

Záměr přeložky v oblasti Heřminov už Ředitelství silnic a dálnic nechalo posoudit krajským úřadem ve zjišťovacího řízení.

„Předpokládaný záměr je v rozporu s územním plánem obce. Tohoto rozporu si je vědom předkladatel záměru i stavení úřad, který na rozpor se zákonem výslovně upozorňuje," uvedl právník Nových Heřminov Radek Ondruš ve zjišťovacím řízení a dodal, že jde o rozpor zcela zásadní, který nelze obejít tím, že s přeložkou už počítají krajské Zásady územního rozvoje ZÚR.

„Zásady územního rozvoje ZÚR jsou pouze plošný záměr bez dalších podrobností. Při stanoveném měřítku 1 : 50000 se ZÚR nelze vystačit, tím spíše, že záměr zasahuje do zastavěného území obce a do ochranného pásma vodního zdroje," upozornil Ondruš krajský úřad.

„Posouzení souladu s územním plánem je předmětem následných řízení a je v kompetenci stavebního úřadu," vypořádal se s touto námitkou krajský úřad. Obci Nové Heřminovy se nelíbí ani to, že komplexní záměr byl rozdělen na dílčí části, což opticky snižuje jeho celkový vliv na životní prostředí. Právník Heřminov to považuje za obcházení zákona, protože negativní dopady dopravních a vodohospodářských staveb se sčítají.

Zdroj: Youtube