Do kampaně byla z české strany zapojena sídla Krnov, Osoblaha a Město Albrechtice, z polské pak okres Prudnik a město Hlubčice.

Cílem projektu, který trval od 1. ledna letošního roku do 30. září, bylo posílení převážně ekonomického rozvoje pro příhraniční oblast, detailní zpracování tohoto území, navázání spolupráce s partnery na obou stranách bývalé hranice a hlavně vytvoření dvojjazyčné databáze nabídky cestovního ruchu včetně vytištění mapy s tipy na výlety, vydané ve třech jazykových mutacích.

Cestovní ruch: Nevyužitá příležitost

Starostka města Krnova Renata Ramazanová se během workshopu snažila zhodnotit, nakolik byl splněn původní záměr.

„Všichni partneři vnímáme cestovní ruch jako dosud nevyužitou příležitost pro rozvoj našeho území. Proto podstatou projektu bylo především zpracovat databázi nabídky cestovního ruchu, v níž budou své atraktivity nabízet společně obce a města z českého i polského území. Což se podařilo a my věříme, že takovou komplexní nabídkou k nám turisty nalákáme a ti navštíví zároveň jak české, tak polské území,“ řekla starostka Krnova Renata Ramazanová.

Nejen tištěná mapa, ale také obsáhlá databáze

Dvojjazyčná databáze je v současné době ve fázi podpisu smlouvy o pronájmu Datového skladu turistických informací včetně hostingu a technické podpory se společností R-Incon Int.

„Do Vánoc proběhne převod dat, která se nám podařilo v průběhu trvání projektu získat,“ řekl za zpracovatele projektu, společnost Enterprise plc, Michal Blaško.

V pondělí 30. listopadu byla na krnovské radnici slavnostně ukončena první etapa česko-polského projektu, který má do společného příhraničí přilákat více turistů.

Dalším produktem projektu je mapa vytištěná v češtině, polštině a angličtině, která obsahuje seznam nejvýznamnějších atraktivit na Krnovsku, Hlubčicku a Prudnicku, jako jsou hrady, zámky, architektonické a technické památky, rozhledny, přírodní rezervace, koupaliště a další místa, která turisty zajímají.

„Mapa obohatí nabídku propagačních materiálů a bude sloužit k propagaci našeho společného regionu na veletrzích, jichž se my nebo partnerská města účastníme a na nichž vystupujeme už léta společně,“ dodala starostka Renata Ramazanová.

Mapa s názvem Slezsko bez hranic je již nyní k dostání například v Informačním centru na Hlavním náměstí v Krnově.

Tříletý projekt spolyká tři miliony korun

Na tento projekt navazuje projekt Slezsko bez hranic – nová turistická destinace, s nímž se město Krnov a polské okresy Hlubčice a Prudnik uchází o evropské dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR na období 2007 - 2013.

Jedná se o tříletý projekt v celkové hodnotě tři miliony korun, jehož cílem je vytvoření způsobu propagace, jak destinaci Slezsko bez hranic uplatnit na trhu cestovního ruchu.

Zda projekt uspěje, budou vědět jeho tvůrci v dubnu příštího roku.

V pondělí 30. listopadu byla na krnovské radnici slavnostně ukončena první etapa česko-polského projektu, který má do společného příhraničí přilákat více turistů.