Webové stránky Krnovsko-hlubčického virtuálního muzea jsou tak zdařilé a nabité dobře zpracovanými informacemi, že je ocenila dokonce Národní knihovna ČR. Nabídla městu Krnov možnost uchování stránek http://muzeum.krnov.cz pro příští generace. Na základě podpisu vzájemné smlouvy bylo umožněno jejich zpřístupňování přímo z archivu českého webu, čímž se oficiálně staly součástí českého kulturního dědictví.

Podívejte se na Krnovsko-hlubčické virtuální muzeum.

„Spoluprací s oddělením archivace webu Národní knihovny ČR jsme získali jistotu, že obsah webu bude několikrát ročně archivován a zůstane uchován, i pokud bude někdy v budoucnu činnost těchto stránek ukončena. Záznam o stránkách se rovněž stane součástí katalogu Národní knihovny a bude zařazen do České národní bibliografie,“ uvedl autor projektu Rostislav Balner z oddělení hospodářského rozvoje a evropských projektů Městského úřadu v Krnově.

Národní knihovna ČR, jejímž základním úkolem je ochrana a uchování dokumentů vydaných v České republice, se problematikou uchování a zpřístupnění webových zdrojů zabývá od roku 2000. K těmto účelům vznikl digitální archiv českého webu WebArchiv, který zájemci najdou na www.webarchiv.cz. Stránky do něj zařazené musí splňovat určitá kritéria výběru. Důležité je uchovávat jen takové dokumenty, jež mají hodnotu pro současné i budoucí generace, jsou kvalitně zpracované a obsahují národní kulturní bohatství.

Krnovsko-hlubčické virtuální muzeum vzniklo v roce 2007 za podpory Evropské unie. Obsahuje více než 800 exponátů z krnovského a hlubčického muzea spolu s šesti stovkami starých fotografií Krnova a Hlubčic, archiváliemi a texty o historii regionu. Podnětem k jeho vytvoření byla snaha zprostředkovat dětem na školách a široké veřejnosti na české a polské straně hranice interaktivní, snadno přístupný zdroj informací o společné historii krnovsko-hlubčického regionu.