Sovětská vojska se shromáždila u Krnova na polském břehu řeky Opavice.

„6. května 1945 v ranních hodinách, po silné dělostřelecké a minometné palbě, překročila sovětská vojska za vedení S. K. Ščerbakova, V. M. Grigorjeva a I. V. Sotnikova řeku Opavici v blízkosti Krnova a vnikla do města,“ zapsal si velitel této operace generálmajor Ivan Alexejevič Vinogradov.

Po dvaceti letech v květnu 1965 se Vinogradov do Krnova vrátil i s manželkou. Jeho návštěvu zaznamenal kronikář Vladimír Blucha. Připomeňme si tuto událost jeho zápisy.

Manželé Vinogradovovi byli po dobu svého pobytu ubytováni v hotelu Slezský domov v Krnově. Měli k dispozici tlumočnici, která je všude provázela.

Antonín Mura na svém oblíbeném místě opavského stadionu na tribuně A.
Antonín Mura: Opava je pro mě srdeční záležitost

Zúčastnili se prvomájových oslav v Krnově, prohlédli si město a byli přítomni též na slavnostním zasedání pléna Městského národního výboru v Krnově, které se konalo na počest 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v sobotu dne 8. května 1965 ve velkém sále Slezského domova v Krnově.

Zde obdržel generálmajor I. V. Vinogradov z rukou předsedy Městského národního výboru v Krnově soudruha Josefa Bači titul čestný občan města Krnova spolu s příslušným diplomem.

Při udělení tohoto titulu byl generálmajor Vinogradov velmi dojat a v poděkování prohlásil, že si bude této cti vážit po celý svůj život tak, jako si váží vyznamenání za účast v ruské revoluci v roce 1905.

Udělení titulu čestného občana města Krnova chápe jako poctu sovětským vojákům, kteří bojovali a umírali při osvobození našeho města. Po ukončení zasedání byly položeny věnce a kytice u památníku osvobození města Krnova ve Smetanových sadech.

U památníku geniálního architekta Leopolda Bauera se odehrál koncert Dechového orchestru mladých DOM Krnov. Krnovští muzikanti tímto způsobem připomněli 80 let od úmrtí slavného rodáka.
Krnov si připomíná Leopolda Bauera

Pietního aktu se zúčastnili oficiální činitelé i hosté, mládež, mnoho občanů a oba sovětští hosté. Ti jistě vzpomínali na padlé rudoarmějce, kteří zaplatili svými životy svobodu našeho města a byli původně pohřbeni před dnešním památníkem osvobození města.

Tuto přátelskou návštěvu manželů Vinogradovových v Krnově zprostředkoval Městský výbor KSČ v Krnově, Svaz československo-sovět᠆ského přátelství a Svaz protifašistických bojovníků.

Návštěva trvala od 30. dubna do 14. května 1965. Hlavní pobyt hostů byl v Krnově, ale prohlédli si též místa v naší republice, která poznali při osvobozovacích bojích v roce 1945. Dne 9. května se zúčastnili vojenské přehlídky na Letné v Praze a pak odpočívali v Karlových Varech.

Jejich pobyt v Krnově měl pěkný průběh, všechna setkání byla velmi srdečná. Jak krnovští občané, tak jejich milí hosté budou mít na tyto dny jistě dlouho velmi krásné vzpomínky. Naše město tak splatilo část svého dluhu svým osvoboditelům.

Kromě Bluchových záznamů v kronice se o této události zmiňuje i časopis národního podniku Karnola Směr, protože Vinogradov si našel čas i na prohlídku Karnoly a besedu s krnovskými textiláky.

„U příležitosti 20. výročí osvobození vašeho města vítám a zdravím všechny pracovníky národního podniku Karnola a přeji mnoho zdraví, štěstí a úspěchů při budování socialismu. Ať žije družba mezi národy Sovětského svazu a Československa,“ napsal do karnolácké knihy cti generálmajor Vinogradov.

Den vítězství - ilustrační foto.
Poznámka Fidela Kuby - Den vítězství