O tom, jak zásadně důležitá je přítomnost radních na schůzi svědčí Jednací řád Rady města Krnova: „Členové rady města jsou povinni zúčastnit se každé schůze rady města. Svoji účast stvrzují členové rady města podpisem do listiny přítomných.

Nesejde-li se dostatečný počet členů rady města do 30 minut od stanoveného zahájení, stanoví předsedající náhradní termín pro konání schůze rady města. Rada města je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Po zahájení schůze rady města oznámí předsedající počet přítomných,“ uvádí Jednací řád Rady města Krnova.

Jak dodržovat jednací řád rady v situaci, kdy vláda vyhlásila zákaz shlukování? To opatření obce zatím neřeší.

V Krnově se 31. března odehrála 32. schůze rady města v novém formátu. Vzhledem k okolnostem proběhla formou videokonference. Nejspíš nastal čas Jednací řád Rady města Krnova novelizovat a přesněji definovat přítomnost a nepřítomnost radních na jednáních.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník