Vytvořili ji studenti fakulty architektury Vysokého učení technického VUT v Brně. Veřejnosti byla představena vernisáží 22. července 2022.

Z historie kostela

Pelhřimovský kostel sv. Jiří byl založen koncem 13. století. Na cestě od kostela do polí letos 13 autorů vytvořilo 13 zastavení. Jejich prkenné konstrukce vedou k zamyšlení: „Může vůbec existovat sekulární křížová cesta bez povinného katolického obsahu?“ Možná si autoři pelhřimovské cesty z křesťanských tradic název a formu „křížové cesty“ jen vypůjčili. Každopádně jejich prkenná cesta stejně naléhavě vyzývá k duchovní meditaci a k modlitbě v krajině.

Třináct studentů architektury vytvořilo v zaniklé vsi Pelhřimovy 13 zastavení křížové cesty. Oživili úvozovou cestu ztracenou v džungli. 30.6. 2022.
FOTO: Křížová cesta jinak, studenti ji vytvořili v zaniklé obci na Osoblažsku

Jak využít památkově chráněný kostel, když vesnice Pelhřimovy, která ho po staletí obklopovala, už neexistuje? Po odsunu německých obyvatel bylo všech 70 pelhřimovských stavení srovnáno se zemí. Když se v zimě 2006 pod tíhou sněhu zřítila střecha opuštěného pelhřimovského kostela, církev darovala nepotřebnou památku i se hřbitovem ekologům Hnutí Duha Jeseníky. Od té doby kostel zachraňují a opravují brigádníci.

Vznikla mezinárodní komunita fanoušků Pelhřimov, kteří si zamilovali magickou atmosféru kostela ve vylidněné zrušené vesnici. Kostel na českopolské hranici dál slouží k setkávání lidí, jen jeho původní náboženské funkce překrývají novodobé vrstvy.

Bohoslužby i tábory

Pelhřimovský kostel dobře poslouží při bohoslužbě i svatebním obřadu, ale především sem jezdí tábořit mladí kreativní lidé. Brigádníci zde pracují, umělci tvoří, architekti pořádají workshopy, probíhají zde kurzy jógy i koncerty. Fenoménem se stal festival Pelhřimovy, který stírá rozdíl mezi účastníky a organizátory. Bývá zde často slyšet slovenština, polština i angličtina.

Fajné léto na Osoblažce nabídlo 16. července 2022 zážitky malým i velkým fanouškům parních lokomotiv.
VIDEO: Podívejte se, jak si užít Fajné léto na Osoblažce

V barokní tradici byly křížové cesty budovány v krajině jako deklarace katolické víry. Novodobá křížová cesta v Pelhřimovech je univerzální a abstraktní. Díky tomu může být srozumitelná jak katolíkům, tak bezkonfesním návštěvníkům Pelhřimov, kteří se v životě obejdou bez víry a náboženství. Nejedná se o klasických 13 zastavení Ježíše Krista při cestě na Golgotu, ale o práci třinácti studentů architektury, kteří dostali úkol vyjádřit pomocí prken své pojetí sakrálního prostoru. Jejich prkenné variace divákům napovídají, jak dnešní člověk může uvažovat nad posvátností krajiny.

Křížová cesta trochu jinak

„Není to křížová cesta v klasickém katolickém pojetí. Každý si do ní může vkládat význam jaký chce. Katolíci si klidně mohou projít křížovou cestu po jednotlivých zastaveních v modlitebním procesí, jak jsou zvyklí. Záleží především na asociacích a pocitech každého návštěvníka, jak na sebe nechá působit úvozovou cestu a poselství studentů architektury na dané téma. Vytvořili zde poměrně unikátní cyklus, který odráží duchovní vnímání krajiny nejmladší nastupující generací,“ představil novou křížovou cestu Jan Mléčka, který vedl workshop studentů architektury.

„Chalupářské dřevěnění“ je název výstavy Petra Kruka ve Vysoké-Bartultovicích. Bude přístupná ještě 11. a 12. července 2022.
Fenomén: chalupář, který miluje dřevo a lodní klikové hřídele předvádí svůj um

Studenti architektury už čtyři roky přijíždí do Pelhřimov. Těší se na romantické místo bez lidí, bez elektřiny, bez pitné vody a bez mobilního signálu. Čeká je zde hromada prken, krabice vrutů, akuvrtačky a úkol vymýšlet konstrukce. V uplynulých letech byl tématem workshopů například útulek, letos to byla křížová cesta.

Obnovená cesta do Vína

Dokud v Pelhřimovech žili lidé, vedla odtud cesta do sousední vesnice Víno. Bez lidí stará úvozová cesta zarostla džunglí. Studenti architektury si uvědomili, že možná až 70 let touto cestou nikdo neprošel. Tak se rozhodli cestu do Vína obnovit a oživit. Cesta začíná hned za kostelem hlubokým zářezem, který si studenti pracovně pojmenovali Rygol. Končí v polích na strništi. Každopádně se studenti museli nejdřív chopit křovinořezů a pil, než dostali příležitost vymyslet, obhájit i realizovat svou konstrukci.

Povodně v červenci 1997 v Krnově.
Povodně 1997 si na Krnovsku vyžádaly dva životy, opozice obvinila starostu

Když si návštěvníci Pelhřimov poprvé prošli křížovou cestu v doprovodu autorů, nahoře v polích s překvapením zjistili, že jsou zde ideální podmínky pro společné pozorování západu slunce. Tvůrce křížové cesty odměnili potleskem.