Synagoga by měla mít úplně nový kabát v roce 2013. Synagoga bude po rekonstrukci stejně jako doposud sloužit především ke kulturním a vzdělávacím účelům. Na galerii se například plánuje stálá expozice o židovských průmyslnících a vynálezcích, lavice budou pojaté jako památník krnovským občanům, kteří se stali obětí holocaustu.

Na slavnostní zahájení rekonstrukce přišla nejen starostka Renata Ramazanová, hejtman Jaroslav Palas, ale například také nový ortodoxní brněnský rabín Šlomo Kučera, který dosud působil v Polsku. V současnosti je jediným rabínem na Moravě a ve Slezsku.

„Synagogy byly postaveny k tomu, aby v nich lidé hledali smysl své existence. Ti, kteří je postavili, zmizeli úplně a náhle, takže nemohli předat duchovní dědictví dalším generacím. Zbyla po nich jen tato stavba, která vnímavému člověku umožní vcítit se do jejich spirituality. Synagoga je jediným pojítkem dnešního Krnova s minulostí, jediná nitka mezi předválečnou židovskou komunitou a dnešními obyvateli města.

Impozantní architektura synagogy povznáší ducha a připomíná, jaké úsilí museli vynaložit ti, kteří ji budovali. Je to jejich duchovní odkaz pro náš svět,“ uvedl ve svém projevu Šlomo Radomír Kučera.

Jen tři synagogy v kraji

V Moravskoslezském kraji se zachovaly jen tři synagogy – v Českém Těšíně, Novém Jičíně a právě v Krnově. Krnovská synagoga byla vybudována v roce 1871 a sloužila k bohoslužbám až do roku 1938. Před vypálením ji zachránili němečtí krnovští radní tím, že ji přeměnili na tržnici.

Po válce objekt synagogy až do tragických povodní v roce 1997 využíval okresní archiv. Když se odstěhoval, zformovalo se v Krnově občanské sdružení Krnovská synagoga, které přišlo s iniciativou otevřít synagogu veřejnosti a připravilo různé kulturní a vzdělávací programy.

Do krnovské synagogy se v uplynulých letech už investovaly asi čtyři miliony korun, takže má relativně dobrou střechu, novou krytinu na věžích i elektroinstalaci. V havarijním stavu je ale například dřevěný kazetový strop, který je natolik cenný, že vyžaduje odborný zásah restaurátora. Synagoga dnes nemá potřebná svítidla a měnit se bude také podlaha. Obnovit je třeba rovněž fasádu nebo vnitřní výmalbu.

Rekonstrukce krnovské synagogy je součástí rozsáhlého projektu nazvaného Revitalizace židovských památek v České republice, který počítá s opravou synagog a rabínských domů v deseti lokalitách. Celkové náklady jsou 280 milionů korun, tedy kolem 28 milionů na jeden projekt. Peníze jdou z evropských dotací.

Již byl vybrán generální projektant pro všech deset lokalit a nyní bude probíhat zpracování projektové dokumentace. Asi v dubnu příštího roku bude vybrán generální dodavatel rekonstrukce pro všech deset lokalit.