Hlavní dopravní tepna regionu se díky sedmisetmilionové investici dočkala po třech letech oprav evropských parametrů, ovšem jen od Jeseníku po hranici se Šumperskem. Oprava jižní strany je prozatím v nedohlednu.

„Zatím nemůžu slíbit, že se nám v brzké době podaří financovat část, na kterou všichni čekáte,“ prohlásil při středčním přestřižení pásky šéf státního fondu dopravní infrastruktury Jiří Novák. Na Červenohorské sedlo však přivezl z Prahy i jednu pozitivní informaci. „Pro Olomoucký kraj jsme pro nadcházející dva roky vyčlenili čtyři miliardy korun, které půjdou hlavně na dálnici,“ dodal Novák.

Jesenická strana Červenohorského sedla volala po opravě řadu let. Cesta stavěná ještě na koňské povozy nesplňovala normy ani pro silnici třetí třídy. Nefungovalo na ní odvodnění, krajnice se bortily, asfalt trhal. Přitom komunikace je hlavní spojnicí Jesenicka s vnitrozemím a přivaděčem do Polska.

Starosta: obchvaty obcí jsou nutností

Z ukončení prací tak mají největší radost motoristé. Na konec uzavírky čekali s nedočkavostí i v Bělé pod Pradědem, která je první obcí na jesenické straně a kde nápor stavby zažívali naplno. „Dva roky jsme prožívali perné chvíle. Trpěli jsme ze všech obcí nejvíc a jsem rád, že se severní část otevírá,“ prohlásil starosta Bělé pod Pradědem Miroslav Kružík (nez.), který se těší z toho, že skončily komplikace s dopravou, prachem a hlukem ze stavebních strojů.

Místostarosta Bělé pod Pradědem Petr Leško (nez.) okamžitě upozornil, že opravu této části komunikace považuje jen za první etapu. „V rámci dostupnosti Jesenicka očekáváme vybudování obchvatu obce. Jednoznačně se u nás zvýší kapacita vozidel, už dnes je tady situace neúnosná. Jestliže se má zrychlit doprava a k tomu opravená silnice přes Červenohorské sedlo přece směřuje, musejí se budovat obchvaty. K čemu je nám opravená silnice první třídy, když se po ní nesmí jezdit více jak padesátkou?“ upozornil na problém Leško.

Páteřní komunikace první třídy číslo 44, která protíná Jesenicko až k přechodu v Bílém Potoce, totiž většinu své trasy prochází obcemi. „Vždyť mezi námi a Jeseníkem není žádný volný prostor. Odděluje nás jen značka a podobná situace je po celé trase,“ dodal Leško.