Nový areál v Bruntále nahradil současný městský hřbitov, který už kapacitně nestačil. Vybudování nového pohřebiště stálo zhruba 30 milionů korun, město na něj získalo krajskou i státní dotaci, sdělil ČTK mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Nové pohřebiště na Uhlířském vrchu vznikalo postupně od roku 2007. Po nynějším ukončení třetí etapy bude zprovozněno nejprve kolumbárium pro uložení 460 schránek. Celkem tam bude možné uložit zpopelněné ostatky přes 1800 zemřelých.

Pohřbívání do země bude na Uhlířském vrchu možné až na jaře, když se po úpravách nového areálu o celkové rozloze tři hektary usadí zemina. Do té doby budou lidé klasicky pohřbíváni ještě na původním hřbitově. Od dubna budou moci lidé využívat rovněž vsypovou a rozptylovou loučku.

Město počítá s vyšší návštěvností pohřebiště, od 1. dubna proto rozšíří trasu linek městské hromadné dopravy, které budou na Uhlířský vrch zajíždět. Během poslední etapy, která si vyžádala tři miliony korun, byly na pohřebišti vybudovány přístupové chodníky a veřejné osvětlení.

Nechybí ani mobiliář včetně obřadního kamene a pětimetrového ekumenického kříže; zeleň se bude vysazovat postupně. Pokud bude mít město dostatek peněz, postaví na hřbitově provozní budovu a v budoucnu i novou obřadní síň, která bude hlavní součástí pohřebiště.

O přemístění hřbitova z centra města se v Bruntálu uvažuje od 60. let minulého století, v 80. letech byl vybrán Uhlířský vrch. Přípravné práce tam začaly v rámci takzvaných Akcí Z, po roce 1989 se ale zastavily. Nový projekt částečně navázal na původní dokumentaci, od plánovaných monumentálních prvků typických pro bývalý režim ale ustoupil.