Nejvrchnější patro věže, které nese zvonovou stolici se dvěma zvony, bylo už léta v havarijním stavu. Hniloba, voda a zub času zde vykonaly své. Výměnou prochází značně poškozené stropní trámy i ostatní prvky.

Frýdeckomístecká firma Artes v letech 2001 až 2003 zajistila výměnu celé střešní konstrukce úvalenského kostela a na podzim 2007 zhotovila na věž novou báň. Ta byla loni pokryta měděným plechem a břidlicí.

Nyní tuto firmu Artes čeká kromě výměny nosných stropních trámů a podlahy ve zvonovém patře věže také renovace ocelové zvonové stolice. Ta nese malý zvon umíráček, který vyrobila v roce 1919 firma Matoušek a hlavní velký zvon sv. Josef, který odlila chomutovská firma Herold v roce 1928. Z tohoto roku také pochází současná zvonová stolice.

Původně byla určena pro čtyři zvony, ale dva z nich vzaly za své při válečném rekvírování. V roce 1942 se ze zvonů stala surovina pro zbrojní průmysl třetí říše. Během rekonstrukce byly úvalenské zvony ze stolice sňaty a uloženy o patro níže. Stolici, stejně jako trámy, podlahy a schodiště v horním patře věže čeká rozebrání.

„Je nutné odstranit staré šrouby, očistit jednotlivé díly stolice, odstranit z nich rez a pořídit jim nový nátěr. Po výměně poškozených dřevěných prvků bude stolice opět sešroubována a zvony se zavěsí na své původní místo,“ popsal rekonstrukci majitel firmy Artes Milan Žák.

Letošní etapa rekonstrukce představuje náklady řádově 250 tisíc korun. Předchozí etapy, kdy byla vyměněna střecha a zhotovena nová báň, představovaly investici kolem 4,7 milionu korun. Převážná část šla z fondů ministerstva kultury a kraje. Přispěla ovšem také obec a farnost.

Kostel sv. Mikuláše v Úvalně je vedle svého sakrálního významu také kulturní památkou. Jeho počátky spadají do poloviny 13. století. Cenná je hlavně presbytářová část kostela díky původnímu gotickému oblouku z poloviny 14. století. Současnou barokní podobu získal kostel při přestavbě hlavní lodní části v 18. století.