„V únoru tohoto roku statik zjistil, že nosná trámová konstrukce věže poutního kostela Panny Marie Pomocné je staticky narušena vlivem dřevokazné houby dřevomorky domácí. Ihned jsme provedli provizorní zajištění věže, protože hrozilo její zřícení,“ konstatoval Karel Peschke z římskokatolické církve.

Rekonstrukce byla nezbytná. Dalších šest měsíců trvaly její přípravy a shánění financí. Odhad částky, kterou bylo na opravu třeba sehnat, se vyšplhal ke třem milionům korun. Více než milionem sedmi sty tisíci korunami přispěl Moravskoslezský kraj, dvě stě tisíc korun věnovali farníci z Bruntálu.

Prozatím získané peníze vystačí jen na část rekonstrukce. „Práce jsou rozděleny na dvě etapy, první z nich zahrnuje demontáž staré věže, zhotovení repliky, pokrytí lepenkou a vyzdvihnutí na zdivo kostela,“ řekl Peschke a pokračoval: „Druhá etapa prací, která bude zahájena na jaře příštího roku, představuje pokrytí věže měděným plechem, usazení zlaceného jablka a vztyčení vrcholového kříže. Tyto práce budou stát asi milion sto tisíc korun.“

Na druhou etapu církev peníze zatím nemá. Jedná však s městem Bruntálem o případném spolufinancování. To by měli rozhodnout městští zastupitelé na své schůzi v prosinci. Zatím není jasné, ani o jakou částku půjde.

Dokud nebude rekonstrukce dokončena, bude stále platit omezení pohybu návštěvníků Uhlířského vrchu v okolí kostela. Stejně tak i osvětlení se zapne až po dokončení všech oprav věže.

(zup)