Média v těchto dnech detailně rozebírají účast ministra kultury Daniela Hermana na sudetoněmeckého sjezdu v Norimberku.

Historicky první účast člena české vlády na sudetoněmeckém sjezdu poněkud zastínila skutečnost, že v Norimberku převzal nejvyšší sudetoněmecké vyznamenání nositel šlechtického titulu vévoda opavský a krnovský, lichtenštejnský kníže Hans Adam II. Evropskou cenu Karla IV.

Podle Bernda Posselta ze Sudetoněmeckého krajanského sdružení byl úřadující lichtenštejnský panovník oceněn za nastoupení cesty smíření mezi Českem a Lichtenštejnskem, která je inspirací také pro sudetské Němce.

OCENĚNÝ KNÍŽE HANS ADAM II.

„Česká republika dlouho Lichtenštejnsko mezinárodně neuznávala. A nyní jsou vzájemné vztahy na velmi dobré cestě. Vykročily stejným směrem, jakým se snažíme jít i my jako krajanské sdružení, tedy cestou porozumění, smíření a především zpracování společných kulturních a historických kořenů," uvedl Posselt v Norimberku při předávání ceny Hansi Adamovi II. a také zdůraznil, že lichtenštejnský kníže nikdy nezapomněl na české kořeny svého rodu a dodnes patří k jeho šlechtickým titulům i vévoda z Opavy a Krnova.

„Můj otec vždy litoval, že nacionalismus a rasismus rozeštvaly ve 20. století evropské národy, vedly k hrozným světovým válkám, k děsivému masovému vraždění a k vyhánění. Mimořádně tím trpěli i sudetští Němci. Mému otci proto velmi leželo na srdci, aby mohl přispět ke smíření mezi sudetskými Němci a Čechy," řekl při děkovné řeči oceněný panovník, který přesně před rokem navštívil Opavu, ale do Krnova se zatím osobně nedostal.

KRNOV A LICHTENŠTEJNOVÉ

Lichtenštejnsko má ve státním znaku také znak města Krnova. Na fasádě poutního kostela na Cvilíně je zase rodový erb Lichtenštejnů. Není to náhoda. Šlechtický rod Lichtenštejnů významně ovlivnil historii i dnešní podobu Krnova.

V pobělohorských dobách získali Lichtenštejnové Krnovsko jako odměnu za to, že se za stavovského povstání postavili na stranu panovnického rodu Habsburků. Od té doby se u Lichtenštejnů dědí titul vévoda opavský a krnovský.

Konfiskace majetku Lichtenštejnů na velmi dlouhou dobu zmrazila vztahy mezi Československem a Lichtenštejnskem.

Česká republika až do roku 2009 neměla diplomatické styky s Lichtenštejnským knížectvím. Loňská návštěva lichtenštejnského knížete a vévody opavského i krnovského v Opavě byla první návštěvou hlavy Lichtenštejnského knížectví v našem regionu od druhé světové války.

Lichtenštejnové významně ovlivnili současnou podobu Krnova. Financovali například opravu vyhořelého poutního kostela na Cvilíně, podpořili stavbu Střeleckého domu navrženého architektem Leopoldem Bauerem i stavbu krnovské nemocnice. Darovali městu své pozemky pro vznik Mikulášské ulice i pozemek pro stavbu krnovského gymnázia. Postavili také rozhlednu na Cvilíně, která je nejznámější dominantou Krnova.