K avizovanému kácení lip v okolí děkanského kostela na Nebevzetí Panny Marie na Žižkově náměstí v Bruntále zatím nedojde. O osudu dvaadvaceti vzrostlých stromů, jenž rostou na pozemcích Římskokatolické farnosti Bruntál, rozhodl posudek znalce z oboru dendrologie, s nímž se ztotožňují i ochranáři přírody z Městského úřadu v Bruntále.

„Jako vhodné řešení současného stavu stromů vidíme návrat k redukčnímu řezu, to znamená snížení korun. Tento krok je potřeba brát jako dočasné řešení, které zajistí stabilitu stromů na pět až deset let. V tomto horizontu by bylo vhodné připravit celkovou rekonstrukci okolí kostela včetně výměny stromů. Ideální by bylo provedení předláždění a úpravy tras chodníků s následnou jednorázovou výměnou stromů,“ napsal ve svém vyjádření odborník na dendrologii.

Stromům chyběla pravidelná péče a následkem toho ztloustly jejich výhony a přerostly koruny, což zapříčinilo narušení jejich stability a znamenalo ohrožení pro okolní domy a chodce. Jejich pokácení navrhl majitel pozemků už v roce 2005. Pracovníci z odboru životního prostředí Městského úřadu v Bruntále s tím ale nesouhlasili. Šlo by o radikální zásah do městské památkové zóny a proto bylo nutné hledat šetrnější řešení.

Před několika týdny koruny lip prošly úpravou. „Provozní bezpečnost stromů byla zlepšena zásahem městských hasičů, kteří provedli nejnutnější ořez suchých, nalomených a jinak nebezpečných větví, a že odborná firma provedla začištění pahýlů, které ořezem vznikly, včetně ošetření řezných ran ochranným nátěrem,“ sdělila Blanka Skřivánková.

Během několika nadcházejících týdnů by měly být pokáceny tři lípy, jejichž stav je velmi špatný a u dvou bude proveden pouze ořez všech suchých větví. „Sesazením korun lip tak získá vlastník pozemku, Římskokatolická farnost Bruntál, dostatek času na kvalitní přípravu regenerace celého prostoru kolem kostela včetně obnovy lip. Samozřejmě ve spolupráci s Městským úřadem Bruntál a Památkovým ústavem v Ostravě,“ dodala Skřivánková.

Zuzana Pršalová