Poláci plánují větrnou farmu kousek od hranic. Nejbližší stožáry polské větrné farmy budou stát šest set metrů od státní hranice.

Od zastavěného území Slezských Pavlovic a Studnice budou nejbližší turbíny vzdálené něco přes dva kilometry. Zastupitelstvo Slezských Pavlovic záměr polských sousedů podpořilo. Čtyři zastupitelé hlasovali pro a jeden se zdržel.

Slezské Pavlovice jsou pro

„Občané ani zastupitelstvo Slezských Pavlovic neshledává žádný problém ve výstavbě větrné farmy u Lubrzy. Naše obec tento záměr podporuje, protože sama už delší dobu řeší podobný záměr se zájemci

o výstavbu větrných elektráren, které jsou jistým zdrojem financí pro zvelebení obce," napsal starosta Slezských Pavlovic Jaroslav Šimáček v oficiálním stanovisku k polskému projektu.

Informace v češtině

Odbor životního prostředí města Krnov obdržel 12. června od Ministerstva životního prostředí ČR stanovisko nazvané Výstavba větrné farmy u obce Lubrza.

„Jedná se o záměr, který by mohl mít negativní vliv na životní prostředí přesahující státní hranice Polské republiky. Na Krnovsku se bezprostředně týká těchto měst a obcí: Město Albrechtice, Heřmanovice, Holčovice, Janov, Jindřichov, Liptaň, Vysoká, Petrovice, Třemešná, Osoblaha, Dívčí Hrad, Bohušov, Hlinka, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice a Rusín," upozornila mluvčí Městského úřadu Krnov Dita Círová.

„Své písemné vyjádření k tomuto záměru může podat každý občan do patnácti dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Moravskoslezského kraje. Podklady v češtině zájemci najdou v části Záměry mimo území ČR," uvedla mluvčí Dita Círová.

Stožáry s rotorem o maximální výšce do dvou set metrů s celkovým výkonem 96 megawattů budou sice rozptýleny v lokalitách kolem obcí Prężynka, Lubrza, Słoków, Nowy Browiniec a Laskowice, ale tvoří jeden funkčně propojený celek. Budou tvořit síť s centrálním řízením i dozorem.

Z negativních vlivů větrné farmy se Osoblažsku nejvýrazněji projeví zásadní změny krajinného rázu tam, kde je dobrý výhled na polskou stranu.

Změní estetiku krajiny

V rovinách kolem Osoblažska bude krajina pozměněná vysokými vrtulemi viditelná na velkou vzdálenost.

Za dobré viditelnosti budou vrtule hlavní dominantou i v místech vzdálených přes deset kilometrů. Podél silnic a turistických stezek kolem Slezských Pavlovic částečně zakryjí výhledy na větrnou elektrárnu vzrostlé stromy v údolí řek Prudník a Osoblaha. Ve vzdálenějších obcích jako Nové Vrbno, Rylovka, Hlinka či Osoblaha se budou stožáry jevit jako podstatně menší siluety na obzoru.

Na náhorní plošině, kterou prochází silnice z Nového Vrbna do Osoblahy, nejsou rozhledy omezovány domy ani stromy, takže odtud bude nejlepší výhled na desítku plánovaných turbín mezi Laskowicemi a Nowým Browiňcem.

Především zde se polské elektrárny stanou dominantní složkou krajinného rázu. Podobné to bude na vyhlídkových místech kolem silnic z Dívčího Hradu do Hlinky a do Osoblahy.

Chráněná území a zvířata

Do tří kilometrů od větrné farmy se na českém území nachází několik významných přírodních lokalit.

Například Velký Pavlovický rybník je chráněn jako přírodní památka vysoce ceněná ornitology i herpetology. Oblast lužních lesů Džungle přímo na hranicích je chráněná jako přírodní památka.

Přírodovědci zde pozorují množství netopýry i hnízda vzácných ptáků jako je bukáček, moták, chřástal či moudi-vláček. Ptáci i netopýři mohou být rotujícími vrtulemi elektráren ohroženi, proto by se obecně neměly stavět v nejbližším sousedství podobných přírodních lokalit.

V praxi ale chybí právní předpisy určující minimální vzdálenost vrtulí od ptačích a netopýřích revírů a ani přírodovědci nemají spolehlivou metodiku jak přesně posuzovat ohrožení jejich populace větrnou elektrárnou.