Jednou z osob, díky níž se vše podařilo, je vedoucí střediska Benjamín Slezské diakonie Veronika Žídková. V průběhu slavnostního křtu kalendáře, který byl součástí oslav 18. výročí vzniku Slezské diakonie v Krnově, se v ní mísily pocity nervozity a radosti. Nakonec vše proběhlo hladce a zůstala jen radost.

Kalendář je vydán, pokřtěn… Co to pro vás znamená? Co cítíte?

Cítím velkou radost i úlevu, že se nám celý projekt podařilo dotáhnout do zdárného konce. Ještě budeme rozesílat odměny z projektu HitHit, ale to nejnáročnější máme za sebou. Podařilo se nám sehnat peníze, nafotit nádherné fotky, vyrobit z toho důstojné a krásné předměty.

Z čeho máte největší radost?

Mám velkou radost, že jsme mohli tímto projektem obohatit naše klienty. Také mám radost z toho, že se našlo hodně lidí, kteří tento projekt podpořili, lidí, kteří viděli v této naší práci smysl. A hlavně mám velkou radost ze svých kolegů ve středisku.

Jsem hrdá, že mé kolegyně stále hledají nové nápady, kterými se snaží naši službu pro klienty měnit, obohacovat, a že vše dělají s citem…

Jak vlastně nápad na fotografování a vydání kalendáře vznikl?

Nápad vytvořit klientům sérii elegantních fotografií byl spontánní myšlenkou pracovnic denního stacionáře, které se na začátku každého roku setkávají a společně plánují různé akce na nový rok. Chtěli jsme nafotit klientům fotografie, kde pánové budou opravdoví gentlemani a naše slečny a ženy se ukážou jako dámy.

Na začátku jsme vůbec nepočítali s kalendářem, obrazy a propagací celé akce. Cílem bylo vytvořit fotografie, kterými potěšíme naše klienty, jejich rodiče nebo jiné blízké osoby. Většina našich klientů totiž nikdy neměla profesionální fotografie.

Jak to?

Naši klienti mají fotografie, na kterých pracují v dílnách, pomáhá jim druhá osoba, někdo je vede, podpírá nebo zajišťuje jinou podporu. Nápad vydat kalendáře, vznikl již při prvním focení klientů a v následujících měsících pracovníci střediska hledali cesty, jak na realizaci celého projektu získat peníze.

Jako jedna z „nejjednodušších cest" se zdála prezentace projektu na crowdfundingovém portálu HitHit.

Věřila jste, že se podaří cílovou částku získat?

S kolegy jsme věřili, že náš nápad vydat kalendář zaujme natolik, že se cílová částka bez potíží vybere. Nebylo to ale tak jednoduché. Nakonec to pro nás bylo neskutečně dlouhých 45 dní, kdy jsme intenzivně oslovovali drobné dárce i firmy, prezentovali jsme se na Dni dětí nebo na fotbalovém utkání v Chomýži…

Naštěstí se nám podařilo cílové částky dosáhnout. Děkujeme všem přispěvatelům, díky nimž se nám podařilo peníze vybrat.

Kolik to bylo?

Prostřednictvím stránek HitHit jsme vybrali částku 124 630 korun. Finanční příspěvek zaslalo celkem 207 osob, které přispěly od 45 Kč až po 10 tisíc Kč. Vyrobili jsme kalendáře, pohlednice, obrazy, magnety a ještě nám zbylo na uspořádání slavnosti.

Kde se dají kalendáře koupit? Kolik stojí?

Kalendáře I takoví jsme budou v prodeji v Krnově na náměstí v obchůdku sociální firmy CHRPA Barevný domov nebo přímo ve středisku Benjamín na Sídliště Pod Cvilínem, kde je možné si jej zakoupit denně od 7 do 16 hodin. Cena je 250 korun.

Gabriela Mathiasová