Středeční seriál Deníku: Domy s historií

Zámek v Branticích představuje venkovské feudální sídlo. Je to volně stojící trojkřídlá jednopatrová budova s arkádami ve dvoře. V přízemí, kde byla především hospodářská část, jsou renesanční a barokní klenby, a patro, ve kterém bydleli vlastníci zámku, je plochostropé. Dochovaná je jednoduchá výzdoba stěn.

Jižní křídlo bylo postavené v roce 1576 kancléřem krnovského knížectví Jeronýmem Reinwaldem náhradou za tvrz, připomínanou již v roce 1449. Na konci 16. století bylo přistaveno západní křídlo s patrovou arkádou. Velkou přestavbu uskutečnil svobodný pán Silvius Erdman Tracht v roce 1692 pod vedením krnovského stavitele Sebastiana Hohenadele. Za Gottlieba Trachta bylo po roce 1711 dostavěno severní křídlo a upraveno vstupní průčelí.

Ke sjednocení fasád došlo za hraběte Zigmunda Josefa z Khuenburku po roce 1802. Roku 1901 získal mantice Jan II. z Liechtensteinu a v roce 1923 jej koupil vrchní soudní rada doktor Karl Walter. Po roku 1945 zámek vlastnila obec a později ONV v Krnově jako rekreační zařízení. Od roku 1961 byl spravován Zdravotnickým zásobováním, pro účely kterého byl zámek kompletně přebudován. V současnosti je zámek v majetku obce.

Před hlavním průčelím zámku se dochovaly hospodářské budovy, dnes proměněné na řadové obytné domy. Za zámkem se nachází zámecký park založený pravděpodobně v letech 1890 až 1900. Stávající kompozice je kombinací pravidelného půdorysu a volné výsadby. Hlavní osa kompozice vychází od zámku a dělí zrcadlově park, v jehož středu je menší vodní plocha.

Nejstarší stromy v parku tvoří lipové aleje po jeho obvodu. Rozlohu má zhruba dva a půl hektaru, nalézá se v nadmořské výšce 360 metrů nad mořem. Součástí parku je kamenná socha Herkula z roku 1709 a pískovcová váza s bohatou reliéfní výzdobou. U mostu poblíž zámku stojí kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století.

(lm)