V průběhu půldruhé hodiny se seznámí s projekty občanského sdružení LIGA Bruntál, které se soustředí na integraci Romů, lidí s tělesným postižením a dalších občanů ze sociálně slabých skupin ve společnosti. Liga s využitím grantu nadace Partners Czech realizovala projekt Šance pro nás, jehož smyslem je motivace dětí a mládeže, aby chtěly studovat, uplatnit se na trhu práce, uskutečnit své osobní cíle.

Část prostředků poskytnutých Lize nadací plynula právě z USA. Liga provozuje v Bruntále Zelenou dílnu na demontáž elektrozařízení, zkouší pilotní projekt na údržbu západní lokality města, kde žije početná romská komunita, získává malé zakázky města také na výkopové práce a opravy chodníků. Nově provozuje také Integrační centrum pro děti a mládež s mateřským centrem, internetem pro veřejnost i volnočasovými aktivitami pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí.

Více se o návštěvě amerického velvyslance dočtete v zítřejším Bruntálském a krnovském deníku.