V Moravskoslezském kraji se zatím 26 zařízení zapojilo do programu Skutečně zdravá škola. Je mezi nimi i jedna z nejmenších škol a školek v Rudné pod Pradědem, kde se starají o 20 předškolních děti a současně ve věkově smíšených kolektivech probírá 15 žáků učivo pro 1. až 5. třídu základní školy.

„I v malém počtu se dají dělat velké věci,“ je mottem této školy. To bruntálská Základní škola na Okružní ulici se svou kapacitou přes 500 dětí naopak patří k největším v okrese.

Navzdory úplně odlišným podmínkám se obě školy nadchly pro zlepšování kvality školního stravování, vzdělávání dětí v oblasti zdravé výživy a diskuse o původu potravin.

Stravování a vzdělávání dětí o zdravé výživě je podstatou programu Skutečně zdravá škola, do kterého už se zapojilo 286 mateřských, základních a středních škol v České republice.

„Přejeme si, aby školní stravování bylo pro vzdělávání dětí stejně důležité jako výuka češtiny nebo matematiky. Přejeme si, aby učitelé dokázali atraktivně propojit vzdělávání o jídle s ostatními předměty. Přejeme si, aby drobní zemědělci mohli nejen dodávat své výpěstky a produkty do školních jídelen, ale aby také umožnili žákům poznat reálný život na statku.

A v neposlední řadě si přejeme, aby kuchařky ve školních jídelnách byly za svoji práci dostatečně ohodnocené,“ říká Tom Václavík, předseda spolku Skutečně zdravá škola.

Ministr zemědělství Marian Jurečka nedávno odeslal dopis adresovaný zřizovatelům škol. Apeluje v něm na větší využívání regionálních potravin a biopotravin v provozech společného stravování.

„Jídelny Skutečně zdravých škol mají povinnost připravovat školní stravování minimálně ze 75 procent z čerstvých surovin, nakupovaných od producentů v regionu školy. Při plnění stříbrných a zlatých kritérií programu pak musejí používat 5, respektive 10 procent biopotravin.

Program Skutečně zdravá škola je tak ideálním nástrojem zřizovatelů škol k naplnění výzvy pana ministra zemědělství a k podpoře místních podnikatelů,“ doplňuje Václavík.

Obezita dětí je v České republice i v Evropě stále větším problémem. Ve Velké Británii se proto školy zapojily do programu Food for Life, jenž byl inspirací pro českou obdobu Skutečně zdravá škola. Děti v těchto školách jedí doma dvakrát více ovoce a zeleniny než děti ze škol, které nejsou do programu zapojeny.

Vědecké důkazy potvrzují, že stravovací návyky se tvoří již v dětském věku.

Děti by se měly učit správně stravovat od útlého věku, proto se do programu hlásí vedle základních a středních škol i školy mateřské, kde se snaží vařit z kvalitních, čerstvých sezónních surovin od regionálních výrobců a podporují a rozvíjí v dětech zdravé stravovací návyky.

Skutečně zdravé školy také učí, co lze vypěstovat na zahrádce, učí základům vaření a snaží se navštěvovat farmy v okolí. Rodičům pomáhají vzdělávat se v oblasti výživy a téma jídlo zařazují do vzdělávacího programu.