O Velikonocích, jako každý rok, pořádá Muzeum v Bruntále výstavu kraslic a velikonočních ozdob. V letošním roce se výstavy zúčastnilo 13 kolektivů, 11 dospělých a 8 dětí ve věku od 4 do 12 let. Výrobky jsou letos vystaveny v nově restaurované kapli a jejich počet je 351, z toho je 197 kraslic.

Kraslice jsou zdobeny různými technikami, od klasických malovaných, přes batikované, drátkované, vyškrabávané či zdobené korálky, například od paní Anny ze Svobodných Heřmanic.

Na výstavě jsou ale i výrobky, které svým výtvarným pojetím posunují velikonoční ozdoby na malá umělecká díla, například výrobky paní Martiny Železné z Nové Pláně.
Vedle výrobků bruntálských seniorů návštěvníci shlédnou i díla žáků a studentů bruntálských škol a školek. Výrobky dětí jsou dokladem pokračující živé tradice velikonočních svátků.

Každý vystavující obdržel od Muzea v Bruntále malou drobnost a po skončení výstavy si výrobky buď odnese domů, nebo je nechá k dispozici Muzeu v Bruntále k dalšímu využití.
Výstavu Bruntálská kraslice 2018 si mohou zájemci prohlédnout v zámecké kapli do 15. dubna.