Na návštěvu zámku Hošťálkovy na Velký pátek 15. dubna zve spolek Renesance. Připravil zde od 9 do 16 hodin komentované prohlídky i zámecký jarmark. O zábavu a poučení se v Hošťálkovech postará bubenický orchestr Boris a Společenství Severských pánů.

Stánky budou kromě velikonočních dekorací nabízet občerstvení. Zpřístupněné prostory zámku nabídnou expozice, které se stále rozrůstají o nové exponáty. V budoucí kavárně už vrcholí oprava podlah a omítek. Také na zámeckém nádvoří se usilovně pracuje. Zámecký jarmark je rovněž jednou ze zastávek projektu Na dřeň tour 2022, který propaguje registr dárců kostní dřeně.

COOLna bar a Rošťáci Krnov společně pořádají v sobotu 16. dubna Velikonoce na zámku Jindřichov. Zámecká zahrada v Jindřichově ve Slezsku ožije velikonočním jarmarkem. V programu vystoupí děti ze školky v Jindřichově i v Třemešné. Lidovky připomene cimbálovka Grunt a trempské písně pan Kokopka se svou kytarou. Tvořivé dílny poradí se zdobením perníčků i malováním kraslic. Vstupné na tyto akce je dobrovolné.

Velikonoce v mauzoleu

Lidové zvyky chápou Velikonoce jako veselé svátky jara. Pro křesťany má tento svátek drastičtější podobu bičování, trnové koruny, umírání na kříži, ukládání do hrobu a zmrtvýchvstání. Přátelé Městského turistického okruhu MTO pořádají ve dnech 15. až 18. dubna Velikonoce v pohřební kapli rodu Keil von Eichenthurn. Lesní mauzoleum na hranicích mezi Městem Albrechtice a Hynčicemi bude otevřeno pro veřejnost každý den od 10 do 16 hodin.

Zájemci se dozví, jak se šlechtici a zámožní podnikatelé na sklonku habsburské monarchie připravovali na smrt. Keilové si postavili hrobku s antickým tvaroslovím a dórskými sloupy na kraji lesa pod vrchem Dubí. Výletníky na toto romantické místo v bývalé oboře navede právě MTO. Opravu hrobky a zřízení muzea zařídily Lesy ČR, protože leží na jejich pozemku.

Keilové postavili mauzoleum mimo hřbitov, protože chtěli spočinout co nejblíž svého zámku. Hrobka s pěti zesnulými bez větší úhony přečkala do osmdesátých let, ale pak místo posledního odpočinku zhanobili vandalové. V dobách komunistického režimu byli továrníci i šlechtici prezentováni jako nepřátelé, zvlášť když hovořili německy. Možná proto někteří z místních nectili ani majestát smrti.

Nová skleněná střecha se stala symbolem nového využití mauzolea. Kaple zalitá světlem nabízí pohled k nebi. Ideální místo k zamyšlení a rozjímání nad velikonočním poselstvím.