Veletrh usnadní vycházejícím žákům základních škol jejich rozhodování o budoucím povolání a uplatnění na trhu práce. Budou se zde prezentovat střední školy z celého okresu, i střední a vyšší odborné školy z regionů téměř celé Moravy.

Výstavní prostory Silesii zaplní také zaměstnavatelé z našeho regionu, kteří mohou zájemcům i budoucím absolventům středních škol nabídnout možnost uplatnit své vědomosti a dovednosti v konkrétní firmě. Prostor dostanou i subjekty zajišťující rekvalifikace a vzdělávání dospělých.

„Organizátor veletrhu Úřad práce v Bruntále se zde představí právní poradnou, Informačním a poradenským střediskem pro volbu a změnu povolání a Informační a poradenskou kanceláří (IPK). Bude zde také prezentovat informace o možnostech práce v zahraničí,“ uvedl Miloš Mazal z Úřadu práce (ÚP) v Bruntále.

V pondělí 22. října bude veletrh přístupný veřejnosti od 10 do 17 hodin a v úterý 23. října od 8 do 16 hodin. Je určen především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, protože právě oni stojí před důležitým rozhodnutím na téma volba povolání.

„Akce je určena i pro absolventy středních škol a širokou veřejnost, která se zde může seznámit s rekvalifikačními i dalšími vzdělávacími programy, které jim nabízí ÚP, vzdělávací a rekvalifikační střediska okresu Bruntál, ale i s možnostmi svého uplatnění na trhu práce. Na jednom místě tak můžete získat celou řadu odborných informací, které usnadní rozhodování a další kroky potřebné pro získání zaměstnání a uplatnění na trhu práce,“ uzavírá Miloš Mazal.